02/81 55 340

Специалист по: Акушерство и гинекология

УИН на лекаря:

 • 2300013551

Проблеми, които решава:

 • диагностика на гинекологични заболявания
 • профилактика и лечение на гинекологични заболявания
 • колпоскопия
 • лечение на лезии на маточната шийка
 • ехография
 • проследяване на бременност

Езици, които владее:

 • английски език

Д-р Гешев не преглежда деца.

Работи с НЗОК.

Образование:

 • Висше образование магистър по специалност Медицина в Медицински университет – гр. София
 • Висше образование магистър по Здравен мениджмънт към Факултета по обществено здраве в Медицински университет, гр. София

Следдипломни квалификации и специализации:

 • ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията
 •  доплерова диагностика при рискова бременност
 • колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка
 • гинекологична лапароскопия
 • оперативна хистероскопия

Професионално развитие:

 • от 2018 г. – асистент по Акушерство и гинекология към катедра по здравни грижи във Факултета по обществено здраве към Медицински университет, гр. София.

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Български Лекарски Съюз (БЛС)
 • Член на Факултетния съвет към Медицински факултет в Медицински университет, гр. София

Участие в научни форуми:

 • участия в национални и европейски конгреси и семинари по специалността