Специалист по: Клинична лаборатория

УИН на лекаря:

 • 2300006927

Езици които владее:

 • английски език
 • руски език

Образование:

 • Висше медицинско образование, ВМИ, гр. Плевен

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Член на Български лекарски съюз (БЛС)
 • Дружество по Клинична лаборатория

Професионално развитие:

 • 1994 г. – 1995 г.  – Лекар-ординатор в ДПО, гр. Разград
 • 1995 г. – 1998 г. – Лекар-ординатор в Транспортна Болница, гр. Горна Оряховица
 • 1998 г. – 1999 г. – Лекар-ординатор в Клинична лаборатория в Транспортна Болница, гр. Горна Оряховица
 • 2000 г. – 2011 г. – Лекар-ординатор в Клинична лаборатория на СБЛДБ ЕАД, гр. София
 • 2011 г. – 2017 г. – Началник на Клинична лаборатория на СБАЛДБ ЕАД, гр. София
 • от 2017 г. – Лекар в Клинична лаборатория на МИ – МВР, гр. София
 • от 2022 г. – Ръководител Клинична лаборатория, „МЦ Свети Пантелеймон“, гр. София

Следдипломни квалификации и специализации:

 • Специализация по Клинична лаборатория, ВМИ, гр. София
 • Магистратура по Здравен мениджмънт, МУ, гр. София, Факултет по обществено  здраве

Участие в научни форуми:

 • 3.05.2011 г. – 5.05.2011 г. – Курс на тема: „Преданалитичен етап във всяка лаборатория. Превенция с профилактика. Новата визия на микроскопските изследвания. Качеството в лабораторията.“
 • 15.06.2012 г. – 16.06.2012 г. – Курс на тема: „Последни тенденции в превантивната медицина.“
 • 06.04.2013 г. – Семинар на тема: „Лабораторна диагностика в        гинекологията.“
 • 2.11.2013 г. – Курс на тема: „Лабораторните изследвания в диагностиката и проследяване на ефекта на лечение.“
 • 26.09.2017 г. – 28.09.2017 г. – Обучение за работа със системата Atellica Solution и със системата за автоматичен уринен анализ Atellica 1500.
 • 22.02.2018 г. – Семинар на тема „Кървене и тромбоза – оценка на хемостазата.
 • 12.03.2019 г. – Семинар на тема: „Нови аналитични параметри на съвременните хематологични анализатори.“
 • 15.04.2019 г. – 17.04.2019 г. – Курс на тема: „Персонализирана оценка  на имунологичната компетентност при често боледуващите индивиди.“