02/81 55 340

Специалист по: Съдова Хирургия

Проблеми, които решава:
Диагностиката и лечението на широк спектър съдови заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към мини инвазивното лечение на разширени вени.

Запазете час при доктор Димова, като позвъните на телефон: 02 815 53 40.

Следдипломни квалификации и специализации:
• Webinar- CLI patients: advanced treatment options
• Endovascular treatment of ruptured AAA workshop, European Vascular Course, 2018, Маастрихт, Холандия
• Masterclass on Scientific Writing, European Vascular Course, 2018, Маастрихт, Холандия
• Hands on Aortic Case Planning- Gore Stimulation Center, European Vascular Course, 2018, Маастрихт, Холандия
• Procedure Training IVUS for DVT, European Vascular Course, 2018, Маастрихт, Холандия
• Procedure Traning for treatment of iliofemoral DVT, European Vascular Course, 2018, Маастрихт, Холандия
• Carotid Endarterectomy Hands on Worshop, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• Anaconda Workshop, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• In-situ venous bypass technique with anatomical models, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• Penumbra Workshop, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• Endovascular Treatment of aorto-iliac and isolated iliac aneurysms- planning, sizing and hands on demonstration, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• Venous Stenting Workshop, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• CERAB techniques workshop, European Vascular Course, 2017, Маастрихт, Холандия
• Endovenous technical workshop- high level, 2017, Париж. Франция

Езици които владее: Английски, Немски, Френски.

Образование:
– Магистър по Медицина- Медицински Университет София, 2009-2015г.
– Магистър по Обществено Здраве и Здравен Мениджмънт, Медицински Университет София, 2017-2019г.
– УИН на лекаря: 2300013587 .

Професионално развитие:

Период: Януари 2016 – Септември 2016.
Заемана длъжност: Лекар Ординатор.
Име на работодателя: Съдова Хирургия, МБАЛ НКБ.
Основни дейности и отговорности: Диагностика и лечение на съдова патология.

Период: Октомври 2016-
Заемана длъжност: Лекар Специализант.
Име на работодателя:Съдова Хирургия, МБАЛ НКБ.
Основни дейности и отговорности: Диагностика и лечение на съдова патология.

Научни публикации:

Активен Презентатор/Автор
• Diabetes and abdominal aortic aneurysms: systematic review and 10- year retrospective analysis, Journal of Cardiothoracic Surgery, 2019, 14 (Suppl 1):082.
• ЕНДОВАСКУЛАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРА ДЪЛБОКА ВЕНОЗНА ТРОМБОЗА- ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР, Ангиология и Съдова Хирургия, Том XXI, 2018, брой 1.
• Имат ли място хибридните процедури при пациенти с облитериращ тромбангиит?- клиничен случай, 2017, БНДСЕХА.
• Постпартална дълбока венозна тромбоза усложнена с двустранен белодробен тромбемболизъм при пациентка в пуерпериума и с нискорисков профил, Xarelto Симпозиум, 2017.
• Correlation between C4, C5 and C6 of CEAP and iliac vein compression, 6th Balkan Venous Forum, 2016, Любляна, Словения.
• Diagnostic evaluation of preeclampsia, ICMS 2014 София, България.
• Popliteal aneurysm- treatment, ICMS 2014 София, България.
• Evolution in modern vascular surgery, History of Medicine 2014, София, България.
• Surgical Repair Options For Revascularization After CPAD In Lower Limbs, ICMS 2013, София, България.
• “Et Tu, Brute” have CPD?, History of Medicine, 2012, София, България.
• Skin-sparing vs Non skin-sparing mastectomy, ICMS 2012, София, България

Ко-Автор
• Carotid stenosis in cardiac surgery patients- a literature review, Journal of Cardiothoracic Surgery, 2019, 14 (Suppl 1):085.
• Endovascular Treatment of Common carotid artery aneurysm- case report and review of current literature, Journal of Angiology and Vascular Surgery, 2019, 4:027.
• Илиачна оклузивна болест- сравнителен анализ на трите основни метода на лечение, 2017, БНДСЕХА.
• Will the new oral anticoagulants replace the standard treatment of acute deep vein thrombosis?, 7th Balkan Venous Forum, 2016, Тимишоара, Румъния.
• Endovascular Treatment of a Female Patient with Pelvic Arteriovenous Malformation, International Union of Phlebology, 2016, Рим, Италия.
• The relationship between the severity of CVD and deep venous obstruction, International Union of Phlebology, 2016, Рим, Италия.

Членства в научни дружества и Асоциации:
• Български Лекарски Съюз.
• Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология.
• ESVS(European Society for Vascular Surgery) – Европейска Асоциация по Съдова.

Участие в научни форумии:
• ОСМИ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ГРЪДНА, СЪРДЕЧНА И СЪДОВА ХИРУРГИЯ ,2019 г.
• Leading Innovative Vascular Education, 2019, Лариса, Гърция.
• European Society of CardioVascular and Endovascular Surgery Conference, 2019, Грьонинген, Холандия.
• Porto Vascular Conference, 2018, Порто, Португалия.
• Controversies and updates in vascular surgery, 2017, Париж. Франция.
• Еuropean Vascular Course, 2016, 2017,2018 Маастрихт, Холандия.
• I-MEET( Multidisciplinary European Endovascular Therapy), 2016, Ница, Франция.
• 5th, 6th Балкански Венозен Форум, 2014/2015, София, България/Любляна, Словения.
• ICMS 2014, 2013, 2012 София, България.
• History of Medicine, 2014, 2013 , 2012 София, България.
• Southeast European Medical Forum, 2010, Варна, България.