02/81 55 340

Специалист по: Специалист Гинеколог

Проблеми, които решава: Д-р Инширах Абдулазиз Мохамед Алшарафи има огромен опит, като лекар по акушерство и гинекология.

Работи с направления по НЗОК.

– Извършва физикални прегледи на пациенти и в разговор с тях, както и техните семейства, анализираната информация и определя здравния им статус. Съобразяваики се с предишни лабораторни и клинични изследвания и диагнози.
– Проследява бременост. Установява и назначава лечения по диагноза на усложненията преди, по време и след раждане.
– Извършва оперативно и вътрешно лечение от гинекологичен характер (хистеректомия, хистеректомия след секцо, вагинектомия, екстраутерина, онкооперации, аборт и др.), както и контролира лечението и назначава приема на лекарства.
– Записва медицинската история на всеки пациент и обменя медицинска информация с други здравни специалисти, за осигуряване на продължителни медицински грижи.

– Ръковдила е практичесски упражнения, семинарни занятия и е препадавала на студенти по специалност акушерство и генекология.
– Разработва теми за обучение по: медицина на високия майчин риск, физиология на плода и кардиография, хемотрансфузия, обща хигиена, инфекциозни болести, развитие на труда и управление.
– Планирала е и съгласувала с екип специалисти програми целящи превенция от поява на често срещани гинекологични заболявания.
– Занимавала се е с консултации по акушерство и генекология, към други клиники в Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ,,Алшифа” и градски консултант за други клиники по акушерство и генекология.

Езици които владее: арабски, български, английски, руски .

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:

Периоди:
Октомври 1982 – 1988 г. завършва Магистър специалност медицина в Медицинска академия гр. София.

Следдипломни квалификации и специализации:
– В периода 1989 – 1992г заема специалност „Акушерство и гинекология“.
– 1992г. Курс по ехография.
– 1992г. Курс по мамография.
– Курс по обща хигиена- развитие на труда и управление.
– 2014г. Безопасна хемотрансфузия.
– Курс по неонатология, проведен от немски екип.
– 2015г. Курс по лапароскопия, проведен от норвежки екип.

– През 2006г защитава аспирантура на тема ,,Усложнение след цезерово сечение” .
– Придобива квалификация: Доктор кандидат на медицински науки по акушерство и генекология.

Умения за работа с медицинска техника:
– Познания и умения за работа с медицинска техника – ехограф за образна диагностика, лапароскоп, колпоскоп и монитор.
– Познания и умения за работа със специализиран инструментариум, електронна и медицинска техника. Ехограф на 2D, 3D, 4D.