02/81 55 340

,
Специалист по: Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната

Следдипломни квалификации и специализации:
1.Специализация по Вътрешни болести.
2. Специализация по Ендокринология.

Езици които владее: Английски.

Научна и приложна дейност:
Ултразвукова диагностика на щитовидната жлеза и повърхностни структури.

Участие в научни форумии:
– Национални симпозиуми и конгреси по ендокринология.
– Участие в EASD.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:

Завършила: ВМИ – гр. София -1986 г.
УИН на лекаря: 2300002077

Професионално развитие:

От 1994 г. Клиника по ендокринология.
Заемана длъжност: Ординатор.
Име на работодателя: Медицински институт – МВР – София.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по ендокринология
3. Българска асоциация по ултразвук в медицината.