02/81 55 340

Специалист по: специалист физикална медицина и рехабилитация

Дългогодишен професионален опит в областта на комплексната физиотерапия и рехабилитация в неврохирургия, травматология, ортопедия, хирургия, травми и заболявания на периферна и централна нервна система и като електрофизиолог – клиницист.

Следдипломни квалификации и специализации:
Участия в редица квалификационни курсове и сертификати по мануална терапия,електродиагностика,електромиография,физикална терапия.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40.

Образование:

– Завършва медицина през 1976 г. в Медицинска академия , София
– Диплома за придобита специалност по „Физикална медицина и рехабилитация“ от 1983г.
– Професионална квалификация и сертификат за правоспособност по „Клинична електромиография“.

Професионална биография:
– От 1976 – 1978 г. – Окръжна болница гр. Враца, вътрешно отделение.

– От 1979 г. след конкурс по физикална медицина и ЕМГ – научен сътрудник в Отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия , УМБАЛСМ “ Пирогов“.

– От 1985 г. и в момента – главен асистент и завеждащ отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия на неврохирургичните заболявания към Клиника по неврохирургия – УМБАЛСМ “ Пирогов“.

– Завеждащ Е М Г кабинет към УМБАЛСМ “ Пирогов“.

Научни публикации:
Над 30 научни публикации и много участия в широки и специализирани научни форуми в областта на физикалната медицина, рехабилитация и клинична електромиогорафия.