Настоящата страница представлява допълнение на статията – Бърз тест за Ковид-19 (коронавирус).

Инструкция за работа с пациенти за изследвания на коронавирус

1. Пациентите се пропускат на регистратура поединично. Не се допуска струпване на пациенти или се допуска да бъдат на разстояние 1,5-2,00м.

2. Всички пациенти, желаещи да се изследват трябва да носят предпазна маска и ръкавици. Трябва да са съгласни да им бъде измерена дистанционно телесната температура.
При установяване на повишена телесна температура се насочват първо за преглед при интернист. Прегледът при интернист е 45,00 лв. В случай, че бъде отказан прегледа няма да им бъде извършен теста. В случай, че по време на прегледа се установят симптоми съмнителни за инфекция с коронавирус не се извършва тест, а пациентът се насочва към болница.

3. На пациенти, които не притежават предпазни средства им се раздават и съответно се начислява допълнителна такса от 5.00 лева.

4. Обслужването в лабораторията става поединично, попълва информирано съгласие. Обяснявя се, че резултатът ще е готов до 1час и ще се визуализира в пофила им в системата за проверка на лабораторни резултати по интернет.

5. Лаборантът е задължително с лични предпазни средства – престилка, маска, очила, ръкавици, шлем, шапка.

6. При положителен резултат за антитела на коронавирус, изследването се повтаря до 3 пъти за сметка на МДЛ.

7. При трикратно потвърден положителен резултат с пресяващ тест пациентът се приема за възможен или вероятен случай по дефиниция на МЗ и се уведомява по телефон, със съвет да посети референтна лаборатория и да уведоми личния си лекар.

8. След всеки пациент се извършва дезинфекция и проветряване на манипулационната!

9. При установяване на положителен резултат – възможен или вероятен случай – се извършва дезинфекция на помещението, сменят се предпазните средства по дадени указания. Пациентът се изпраща в референтна лаборатория за потвърждаване на теста.