Д-р Мирона Димитрова е педиатър извършващ извънболнична здравна грижа на малки бебета, деца и юноши от 0 до 18-годишна възраст в педиатричния кабинет на Медицински център „Свети Пантелеймон”.
Работи с направления по НЗОК.

Списък на услугите предлагани от д-р Димитрова в нашия център.

Често извършвани услуги през зимния сезон:

 • Предварителни прегледи и изследвания за прием в детска градина, ясла и училище.
 • Издаване на медицински бележки удостоверяващи здравословното състояние на детето.
 • Преди постъпване в детска градина, ясла и училище, извършване на всички необходими лабораторни изследвания за прием в съответните заведения.
 • Попълване на лична здравно профилактична карта – изисквана от детски градини и училища.
 • Лечение и сезонни респираторни и други инфекции.

Други услуги:

Профилактични прегледи, проследяване на физическото и психо-емоционално развитие при деца от 0 до 18 години.

– Д-р Димитрова проследява и прави оценка на нервно-психическото и физическо развитие на децата, спрямо тяхната възраст. Извършва измервания на тегло и ръст, измерва обиколките на гърдите, главата и артериалното кръвно налягане, оценява психическото развитие.

– Дава съвети за правилно отглеждане, хранене, закаляване и двигателен режим при деца.

Една от основните дейности на д-р Димитрова е диагностицирането и извънболнично лечение на заболявания при деца.

– Извършва диагностика и лечение на заболявания като:

 • Остри бактериални и вирусни инфекции на горни и долни дихателни пътища;
 • Бронхиална астма;
 • Алергични ринити;
 • Атопичен дерматит;
 • Колики;
 • Храносмилателни разстройства;
 • Анемии;
 • Уроинфекции;
 • Други срещани при малките деца неврологични, ортопедични, хирургични и други заболявания.

– Назначава изследвания, целящи потвърждаване или отхвърляне на поставена работна и диференциални диагнози. Изследванията най-често са клинично – лабораторни, вирусологични, микробиологични и образни.

– Извърша вземане на материал за микробиологични изследвания.

– Анализира и интерпретира резултати от проведени изследвания.

– Осъществява контролни прегледи на заболели деца, целящи проследяване ефекта от назначено и приложено лечение.

– При необходимост извършва отоскопия (оценка състоянието на средното ухо) с цел диагностично уточняване.

Извършва манипулации целящи бързо повлияване на критични състояния при деца.
– Венозни вливания, мускулни и подкожни инжекции и др.

При необходимост насочва за консултативен преглед при по-тесен специалист – педиатър или друг профилиран специалист с цел уточняване на диагноза или комплексно лечение.

Издава необходимата медицинска документация:

 • Медицински бележки;
 • Бързи известия;
 • Експертиза за временна неработоспособност – издаване на болнични за гледане на болно дете

– Като председател на Педиатрична ЛКК при необходимост издава продължение на болничен лист за гледане на дете.

Педиатър хомеопат:
Д-р Димитрова е дипломиран лекар хомеопат, който провежда при желание от страна на родителите преглед, лечение и наблюдение при различни заболявания на деца.

Заплащане:
Д-р Мирона Димитрова извършват консултации с направление по НЗОК, срещу заплащане, както и на деца осигурени в допълнителни здравно-застрахователни дружества (здравни фондове).

Повече информация за специалиста:
Допълнителна информация за д-р Димитрова, може да получите, като посетите нейния личен професионален профил в нашия сайт, като кликнете върху този линк.

Добър педиатър в София център:
Д-р Мирона Димитрова е детски доктор на който може да се доверите, от нея може да очаквате предразполагащо отношение и индивидуален подход към вашето дете.

Задайте въпрос или запазете час за преглед, като се обадите на тел: 02/81 55 340

Запазете час онлайн

Разберете къде се намираме.