02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

В дневния стационарен кабинет се извършва наблюдение на пациенти, които не изискват нощен престой в лечебно заведение.

Снимки от дневен стационар – 21.