ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЗДРАВЕ И ТРУД!
 (02) 917 94 70    Карта

Работно време:

понеделник – петък: 8.30–17.30 ч.

       Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ ЕООД е Ваш партньор и ценен консултант в областта на здравето и безопасността при работа!

Считано от 1 Ноември 2018 г. Служба по трудова медицина „Св. Пантелеймон“ се намира на адрес: Гр. София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №15. повече информация

       За изготвяне на вътрешно фирмените Ви документи, формиращи политиката по безопасност и здраве; компетентни консултации по всички въпроси и казуси, превенция на здравето; адаптация на работните места на нуждаещите се от специална закрила работещи, можете да разчитате на висококвалифициран екип от специалисти.

       За здравно наблюдение на работещите, специалистите от СТМ кореспондират и с компетентни лекарски екипи от МЦ „Св. Пантелеймон” при организиране на задължителните профилактични медицински прегледи.

       За превенция и намаляването на риска на работните места, разработваме оценка на риска, което е предпоставка за създаване на добри условия на труд, гарантиращи здравe и безопасност при работа, мотивация на работещите и фактор за успешен бизнес .

       За организиране и изпълнение на задълженията на Групите и Комитетите по условия на труд, по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд, специалистите оказват консултативна помощ - разработват и участват в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа.

       Съдействаме на работодателите при разработване на коригиращи мероприятия във връзка с отстраняване на предписанията на контролните органи /Инспекция по труда/.

КОНКУРЕНТНИ ЦЕНИ, БЕЗ КОМПРОМИС В КАЧЕСТВОТО !

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОМПЕТЕНТНОСТ!