02/81 55 340

,
Специалист по: Вътрешни болести и Кардиология

Д-р Златка Първанова е специалист по вътрешни болести и кардиология.

Кардиолог е в интензивно и стационарно кардиологично отделение на кардиологичната клиника на Втора многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД. Консултира в Медицински център „Св. Пантелеймон”.

Основните дейности и отговорности на д-р Първанова са приемане, водене на диагностично-лечебния процес на болни, наблюдение на хронично болни и на спешни състояния в кардиологията, консултации и функционални изследвания.

Проблеми които решава:
Д-р Първанова има опит в диагностиката и лечението предимно на сърдечно-съдови заболяввания, както в доболничната така и в болничната помош.

Езици които владее: Немски и английски.

Образование:
– Завършила МА – гр. София – 1978г. Придобива специалностите „Вътрешни болести“ и „Кардиология“.
– Специалност Вътрешни болести – 1988г.
– Специалност Кардиология – 1993г.

Следдипломни специализации:
– Ехокардиография.
– Холтер ЕКГ.
– РЕП.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Професионално развитие:

Период: 1982-1993г.
Интернист и кардиолог в 4 раб. Болница – София.

Период: От 1993 до сега.
Кардиолог в интензивно и стационарно кардиологично отделение на кардиологична клиника 2 МБАЛ София.
Основни дейности и отговорости: Приемане, обработка и изписване на болни, консултации в другите к-ки функционални изследвания.

Член на: Български Лекарски Съюз (БЛС).

За контакти

София, Медицински център „Св. Пантелеймон”,

бул. „Александър Стамболийски” 15

Тел: 02 815 53 40, 0700 17012

Е-mail: dr.purvanova@medicinabg.com