,
Специалист Вътрешни болести и Кардиология

Проблеми които решава:
Д-р Първанова има опит в диагностиката и лечението предимно на сърдечно-съдови заболяввания, както в доболничната така и в болничната помош.

Езици които владее: Немски и английски.

Образование:
– Завършила МА – гр. София – 1978г.
– Специалност Вътрешни болести – 1988г.
– Специалност Кардиология – 1993г.

Следдипломни специализации:
– Ехокардиография.
– Холтер ЕКГ.
– РЕП.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Професионално развитие:

Период: 1982-1993г.
Интернист и кардиолог в 4 раб. Болница – София.

Период: От 1993 до сега.
Кардиолог в интензивно и стационарно кардиологично отделение на кардиологична клиника 2 МБАЛ София.
Основни дейности и отговорости: Приемане, обработка и изписване на болни, консултации в другите к-ки функционални изследвания.

Член на: Български Лекарски Съюз (БЛС).

Обадете се: