02/81 55 340

Специалист по: Оториноларинголог

Проблеми, които решава:
Д-р Златина Желязкова има огромен опит, натрупан в продължение на 34 години в диагностиката и лечението на широк спектър ушно-носни-гърлени заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към аудиология и отоневрология.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:

 • 1984 г. – Диплома за специалност медицина
 • 1991 г. – Диплома за специалност оториноларингология
 • 1992 г. – Сертификат за правоспособност по Аудиология – аудиометрия и импедансметрия
 • 1995 г. – Сертификат за правоспособност по „Отоневрология”
 • 2004 г. – Диплома за доктор по медицина

Специални професионални интереси:

 • Аудиология
 • Отоневрология

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Езици които владее:

 • английски език
 • португалски език
 • руски език

Образование:

 • 1978 -1984 – Медицинска академия, гр.София
 • УИН на лекаря: 2300003955

Професионално развитие:

Лечебни заведения в които е работила д-р Желязкова:

 • 2013 г. – 2015 г. – Romford, London
 • 1993 г. – 2010 г. – Медицински Институт – МВР, гр. София
 • 1988 г. – 1993 г. – завеждащ оториноларингологичен кабинет, 19-та поликлиника, гр. София
 • 1985 г. – 1988 г. – завеждащ оториноларингологичен кабинет, Поликлиника, гр. Костинброд.

Длъжност, която заема настоящем:

 • Специалист УНГ болести в МЦ „Св. Пантелеймон”, гр. София.

Основни дейности и отговорности:

 • д-р Желязкова провежда профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото, както и на проблемите на слуха и вестибуларните нарушения.

Професионални отличия:

 • Diplom Honorary Member of Black Sea Otology and Neurootology Association

Почетни звания и награди:

 • 2002 г. – награда „Нагръден знак” на Медицински Институт на МВР

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Български Лекарски Съюз (БЛС)
 • Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия
 • Black Sea Otology and Neurootology Association

Научни публикации:

 • Общо 35 публикации, 8 доклада на международни форуми в чужбина, над 10 доклада на български конгреси, конференции и симпозиуми в областта на УНГ заболяванията и отоневрологията.

Научна и приложна дейност:

 • 2004 г. – Дисертационен труд – Диплома за доктор по медицина
 • Участие с доклади и съобщения в над 30 научни форуми – конгреси, семинари и други у нас и в чужбина.