Д-р Златина Желязкова

Специалист УНГ болести

Проблеми, които решава:
Д-р Златина Желязкова има огромен опит, натрупан в продължение на 34 години в диагностиката и лечението на широк спектър ушно-носни- гърлени заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към аудиология и отоневрология.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
– 1984 – Диплома за специалност медицина.
– 1991 – Диплома за специалност оториноларингология.
– 1992 – Сертификат за правоспособност по Аудиология – аудиометрия и импедансметрия.
– 1995 – Сертификат за правоспособност по “Отоневрология”.
– 2004 – Диплома за доктор по медицина.

Специални професионални интереси: Аудиология и отоневрология.

Професионални отличия: Diplom Honorary Member of Black Sea Otology and Neurootology Association.
Почетни звания и награди: 2002 г. – награда „Нагръден знак” на Медицински Институт на МВР.

Езици които владее: английски ез., португалски ез., руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
– 1978-1984 – Медицинска академия – София.
– УИН на лекаря: 2300003955 .

Професионално развитие:

Лечебни заведения в които е работила д-р Желязкова:
– Август 2015 – Barnet Hospital, London.
– 2015 – Queen’s Hospital, Romford.
– Юли 2015 – Lewisham University Hospital, London.
– 2014 – Princess Royal Hospital, Orpington, Kent.
– Март 2014 – Guy’s and St Thomas’s Hospital, London.
– Януари 2014 – Medway Maritime Hospital, Kent.
– Юли – Август 2013 – The National Hospital of Neurology and Neuro-surgery, UCL, London.
– 1993г. – 2010 – Медицински Институт – МВР – гр. София.
– 1988-1993: зав.оториноларингологичен кабинет, 19-та поликлиника, гр. София.
– 1985-1988: зав.оториноларингологичен кабинет, поликлиника, гр. Костинброд.

Длъжност която заема настоящем: Специалист УНГ болести в МЦ „Св. Пантелеймон”, гр. София.

Основни дейности и отговорности:
Др. Желязкова провежда профилактика, диагностика и лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото, както и на проблемите на слуха и вестибуларните нарушения.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шия.
3. Black Sea Otology and Neurootology Association.

Научни публикации:
Общо 35 публикации
8 доклада на международни форуми в чужбина
над 10 доклада на български конференции и симпозиуми

1. Слухови нарушения при пациенти с хроничен алкохолизъм.
Златина Желязкова Желязкова. Оториноларингология, год. ІІІ 1999, брой 3.

2. Панкохлеарно увреждане на слуха при пациенти, страдащи от хроничен алкохолизъм.
Р. Бенчев, дм; Зл. Желязкова. Оториноларингология, год. ІV 2000, брой 2.

3. Лечение на кохлео-вестибуларни увреждания с Vinpocetine /Cavinton/.
Р. Бенчев,дм; Зл. Желязкова.Оториноларингология, год. ІV 2000, брой 3-4.

4. Стабилографско изследване на пациенти с вестибуларни нарушения, страдащи от хроничен алкохолизъм.
Зл. Желязкова; Р. Бенчев,дм; Оториноларингология, год. V 2001, брой 1.

5. Лечение на vertigo с Betahistine Dehydrochloride
Зл. Желязкова; Р. Бенчев,дм; В. Павлов. Оториноларингология, год. V 2001, брой 4.

6. Вертижен синдром и лечението му с Nootropil
Зл. Желязкова; Р. Бенчев,дм. Сборник с подбрани доклади изнесени пред VІІ национален конгрес по оториноларингология – октомври 18-20, 2001 , Пловдив

7. Лечение с Vinpocetine /Cavinton/ на остро възпаление на средното ухо, комбинирано с прояви от страна на вътрешното ухо.
Зл. Желязкова; Р. Бенчев,дм. Сборник с подбрани доклади изнесени пред VІІ национален конгрес по оториноларингология – октомври 18-20, 2001 , Пловдив

8. Vestibular Disorders and Their Treatment in Patients, Sufferring from Systemic Hypertension
R. Benchev, Zl. Zhelyazkova. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.1- Number 3 – 2001.

9. Елекронистагмография на пациенти с вестибуларни нарушения, страдащи от хроничен алкохолизъм.
Зл. Желязкова; Р. Бенчев,дм; Р. Икономов. Оториноларингология, год. VІ 2002, брой 1.

10. Auditory Evoked Brainstem Responses (ABR) of Patients with Hearing Loss, Suffering from Chronic Alcoholism.
Zl. Zhelyazkova, R. Benchev. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.2 – Number 1 – 2002.

11. Тонзилектомия и аденоидектомия с аргон-плазмен коагулатор.
Р. Бенчев, Зл. Желязкова. Българска оториноларингология, изд. “Знание”, брой 2, год. 2003

12. Piracetam in Patients with Chronic Vertigo.
R. Benchev, Zl. Zhelyazkova. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.3 – Number 1 – 2003.

13. Our Experience with the Application of Vinpocetine (Cavintone) in the Treatment of the Cochleo- Vestibular Impairment due to Acute Otitis Media.
R. Benchev, Zl. Zhelyazkova, D. Vicheva. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.3 –Number 2-3 – 2003.

14. Our Experience with Immune Modulator – Inosine Pranobex (Isoprinosine) in the Treatment of Sudden Sensorineural Hearing Loss of Suspected Viral Origin
R. Benchev, Zl. Zhelyazkova. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.4 –Number 1 – 2004.

15. Acute Mastoiditis with Exterioration – the Forgotten Complication.
R. Benchev, V. Pavlov, Zl. Zhelyazkova. Pro Otology – Balkan Journal of Otology & Neuro-Otology, Vol.4 –Number 2-3 – 2004.

16. Нарушения на вестибуларната функция
Зл. Желязкова, Р. Бенчев. GP News – бр. 3, год. 6, март 2005.

17. Desloratidine в лечението на носната обструкция при целогодишен алергичен ринит
Р. Бенчев, Г. Бояджиев, М. Алексиева, Зл. Желязкова, Ст. Стоянов. Алергии, хиперсензитивност, астма –vol. 3, N 1, 2005

18. Видеонистагмография – нова технология за функционални изследвания на вестибуларната система.
Зл. Желязкова, Р. Бенчев. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.1/2005

19. Fluticasone Proprionate в лечението на хроничния неалергичен риносинуит.
Р.Бенчев, Г. Бояджиев,Ст. Стоянов, Зл. Желязкова. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.3/2005

20. Аргон-плазмена коагулация при хипертрофия на долните носни конхи.
Р.Бенчев, Г. Бояджиев, Зл. Желязкова. Оториноларингология –год. ІХ, брой 3, 2005

21. Неврит на слуховия нерв и лечението му с Vinpocetine / Cavinton forte/.
Р.Бенчев, Зл. Желязкова. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.4/2005

22. Вестибуларни нарушения при метаболитни заболявания и лечението им с Arlevert – обективизация с видеонистагмография.
Р.Бенчев, Зл. Желязкова. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.4/2005

23. Вестибуларни нарушения на пациенти в климакс.
Зл. Желязкова, З. Бенчев, Пл. Мошев, В. Козлев. Климактериум, бр.1, год.ІХ, 2006

24. Национален консенсус за диагностика и медикаментозно лечение на острия бактериален риносинуит.
Р.Бенчев, Зл. Желязкова. VIII Белинов симпозиум. , София, Парк-хотел Москва, 19 – 21 Октомври,2007. Лекарска практика,5. 2007.

25. Съвременни концепции за патогенезата и класификацията на хроничния риносинуит.
Ст. Стоянов, Г. Бояджиев, Зл. Желязкова, Р. Бенчев. VIII Белинов симпозиум. София, Парк-хотел Москва, 19 – 21 Октомври 2007. Лекарска практика, 5. 2007

26. Нарушения на невестибуларните очни движения при болни с множествена склероза – видеоокулографско изследване.
З. Икономов, З.Желязкова, К. Костов, К. Цаловски, И. Петров, Р. Бенчев. Медицински преглед. N4/2007, vol. XLIII.

27. Слухови и вестибуларни нарушения и обективизацията им на пациенти с алкохолна интоксикация – постер на Първи национален конгрес по психиатриял 7-9 ноември, София, 2008

28. Vestibular Disorders, objectively proved by Videonystagmography in Patients with Metabolic Diseases.
Zl. Zhelyazkova, R. Benchev – poster, EAONO Fourth Instructional Workshop, 13-16 November, Palma de Mallorca, Spain, 2008

29. Съвременни аспекти в патогенезата и лечението на шума в ушите.
Зл. Желязкова, Р. Бенчев. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.1/2009

30. Vestibular Disorders, Objectively Proved by Videonystagmography in Patients with Metabolic Syndrome. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck, vol. 266, N 7, July 2009

31. Внезапно намаление на слуха и методи на лечение. – доклад – IX Национален конгрес по Оториноларингология, 1-4.10.2009, Варна

32. Вестибуларна рехабилитация -– доклад – IX Национален конгрес по Оториноларингология, 1-4.10.2009, Варна

33. Рискови фактори за слуха и равновесието, свързани с професионалните задължения на служителите на МВР. – Национална конференция по професионални болести, 9-10.10.2009, София.

34.Съвременни аспекти на вестибуларната рехабилитация.
Зл. Желязкова. Международен бюлетин по оториноларингология, бр.3/2009.

Научна и приложна дейност:
– 2004 – Дисертационен труд – Диплома за доктор по медицина

Участие в научни форуми
1. 30-31. Aug. 2019, Varna, BG, 5-th Audio-vestibulary and Otology Days with International Participation.

2. 8-9. April, 2016, Varna, BG, Second Vestibular Days of Varna with Intenational Participation.

3. 4-6, Sept. 2015, Ruse, BG, 4-th Bulgarian-Italian Rhinology Meeting.

4. 30-31.Март, 2012, Варна, България, ІІІ Научна Конференция по Проблемите на скрининга на слуха при новородени и деца.

5. 4. Февр., 2012р София, България. Информационно-образувателен Семинар „ Новите серии слухови апарати Widex”.

6. 7-9, Oct, 2011, Velico Tarnovo, BG, XII Belinov s Symposium with International Participation ”New Horizons in Otorhinolarngology And Head And Neck Surgery”.

7. 29-31, Окт, 2011, Пловдив, България, ХІ Белинов Симпозиум, „Глухота-диагностика и лечение”.

8. 16-19.June.2010, Parma, Italy, V EAONO Instructional Workshop.

9. Образователен цикъл “Вертиго академия” за 2010 г. в Университетска болница “Александровска”.

10. 22-25.Окт.2009, Боровец – “First Bulgarian Rhinoplasty Course”.

11. 9-10.Окт.2009, София, Национална конференция по професионални болести.

12. 01-04.Окт.2009, Варна – IX – ти Национален конгрес по оториноларингология.

13. 27-30.June.2009, Mannheim, Germany –“European Academy of ORL HNS”– 5 курса по оториноларингология и отоневрология.

14. 06.Юни.2009, София. “Cognition & vertigo UCB medical education”.

15. 08-10.Май.2009, Стара Загора. “International Interdisciplinary Conference in Otology and Neurootology.”

16. 28.Март.2009, София. Новите серии слухови апарати Видекс – курс по слухопротезиране.

17. 15-18.June.2008, Goteborg, Sweden – IX-th International Tinnitus Seminars.

18. 13-16.Nov.2008, Palma de Mallorca, Spain – 4-th EAONO Instructional Workshop.

19. 8-9.Dec.2008, Modena, Italy. Vertigo UCB Academy – курс по отоневрология.

20. 23-25.May.2007, Antwerp, Belgium. Age Related Hearing Impairment.

21. 24. Nov.2007, NTV Medical- Siemens Audiological Symposium.

22. 20-24.Sept.2006, Cologne, Germany. 3-th EAONO Instructional Workshop.

23. 06-09.Окт.2005, Пловдив – VIII-ми Национален конгрес по оториноларингология.

24. 13-14.May. 2005, London. Deaf and Hearing Impaired Children Europe – курс по аудиология и слухопротезиране.

25. 11-16.Sept.2004, Rodos. 5-th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology and Neck Surgery – 10 курса по оториноларингология и отоневрология.

26. 21-24.Oct.2004, Nice, France- 2-nd EAONO Instructional Workshop.

27. 6-8.Юни.2004, Слънчев бряг. Интензивен летен курс по отология и отоневрология.

28. 27-30.Oct.2002, Nice, France- 1-st EAONO Workshop.

29. 21-24.March.2002, Bursa, Turkey, ENT Days.

30. 24-29.Sept.1995, Salzburg, Austria, Cornell Seminars in ENT.

Обадете се: