Д-р Жаклин Левон Апиосян

Специалост Лекар акушер-гинеколог

Проблеми, които решава:
Д-р Жаклин Левон Апиосян има огромен опит, натрупан в продължение над 10 години в диагностиката и лечението на широк спектър акушеро-гинекологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към естетичната гинекология.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Доплерова диагностика при рискова бременност.
– Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка.
– Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията към УСБАЛАГ “Майчин дом“ на МУ-София.

Научни публикации:
1. “Мекониофаги и фетална хипоксия“ Акушерство и гинекология 4*2009г.
2. ”Phlebodia 600-поливалентно действие при пациентки с патологична бременност” Акушерство и гинекология 2010г.
3. “Доплерометрия при преносена бременност“ Акушерство и гинекология 4*2010г.
4. “Единична умбиликална артерия /ЕУА/“ Акушерство и гинекологиа 1*2010г.
5. “Оценка ефективността на препарата TOTHEMA при различна по тежест желязодефицитна анемия в акушерогинекологичната практика“ Акушерство и гинекология 3*2010г.

Езици които владее: Английски език, Немски език, Руски език

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
Медицински Университет – гр. Пловдив -2007 г.
УИН на лекаря: 1700004483

Професионално развитие:

Години през които е заемала дадена длъжност: 2009г.
Длъжност която е заемала: Докторант и ординатор към Детска клиника.
Име на работодателя: МУ-Пловдив.
Основни дейности и отговорности: Научна и преподавателска дейност.

Години през които е заемала дадена длъжност: 2013г.
Заемана длъжност: Специализира акушерство и гинекология.
Име на работодателя: УСБАЛАГ ”Майчин дом“ ЕАД ,гр.София.

Години през които е заемала дадена длъжност: 2017г.
Заемана длъжност: Лекар акушер-гинеколог.
Име на работодателя: УМБАЛ ”Св.Георги“ ЕАД, гр.Пловдив.

Години през които е заемала дадена длъжност: 2018.
Заемана длъжност: Лекар акушер-гинеколог.
Име на работодателя: МЦ за редки болести “РереДис“ гр.Пловдив.

Години през които е заемала дадена длъжност: 2019 до сега.
Заемана длъжност: Лекар акушер-гинеколог.
Име на работодателя: МЦ Свети Пантелеймон.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по акушерство и гинекология(БДАГ).

Обадете се: