02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
,
Specialty: Кардиология и ревматология, Вътрешни болести

Проблеми, които решава:
– Дългогодишен опит в лечението на артериалната хипертония.
– Съчетава практиката на традиционната медицина с допълнителното прилагане на алтернативни методи.

Специални професионални интереси:
– Артериална хипертония.
– Ритъмни и проводни нарушени на сърдечния ритъм.
– Проследяване на пациенти след инвазивно кардиологично лечение на ИБС.
– Кардиологични проблеми на пациенти със захарен диабет и заболявания на щитовидната жлеза.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Придобита специалност: Вътрешни болести – 1983 г.
2. Придобита специалност: Кардиология и ревматология – 1991 г.
3. Курс: Алтернативни методи в медицината – Белгия, 2003.

Езици които владее: Английски.

Образование:
Завършила ВМИ – гр. София -1974 г.
УИН на лекаря: 2300001866.

Професионално развитие:

Период: 1974 г. – 1983 г.
Заемана длъжност: Ординатор в отделение по вътрешни болести.
Работодател: Районна болница Тетевен.

Период: 1983 г. – 1991 г.
Заемана длъжност: Ординатор в поликилинично отделение на 3-та Градска болница.
Работодател: Поликлиника на Трета градска болница – София.

Период: 1991 г. – 2001 г.
Заемана длъжност: Главен консултант по кардиология към Клиника по съдова хирургия в НЦССЗ.
Работодател: Клиника по съдова хирургия към НЦССЗ.

Период: От 2001 г. до сега.
Заемана длъжност: Лекар на свободна практика.
Работодател: МЦ Св. Пантелеймон.

Основни дейности и отговорности: В момента: консултативна, диагностична и лечебна дейност в областта на амбулаторната кардиология.

Почетни звания и награди: Почетна грамота от 3-та Градска болница.

Научни публикации:
Участие като съавтор в 10 публикации в областта на съдовата хирургия и кардиологичния коморбидитет.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Редовен член на Националното Кардиологично Дружество.

Участие в научни форумии :
Редовно участвува в националните конгреси и конференции по кардиология.