Специалист по: Вътрешни болести

Д-р Весела Тренева има дългогодишен опит, натрупан в диагностиката и терапията на Вътрешните болести.

Образование:

– Придобита професионална квалификация според Държавните
образователни изисквания – лекар.
Медицинска академия – София, София (България) – 1986 г.

– Придобита професионална квалификация според Държавните
образователни изисквания – специалност: вътрешни болести
Медицинска академия – София, София (България).

– Следдипломна квалификация, специализация вътрешни болести – 1995 г.
– УИН на лекаря: 2300001683 .

Следдипломни квалификации и специализации:
– Курс по Епидемиология;
– УЗД на коремни органи;
– Oсновен курс по трудова медицина;
– Kурс по лечение и профилактика на СПИН, малария и туберкулоза.

Езици които владее: Английски език, руски език.

Работи с НЗОК.

Професионално развитие:

Период: От 01.01.2018г. – до момента.
Заемана длъжност: Лекар вътрешни болести.
Има на работодателя: АСМИП МЦ „Св. Пантелеймон” ЕООД/.
Основни дейности и отговорности:
– Лечебно-диагностична.
– Профилактика.

Период: 14/01/2013 – 31.12.2017г.
Заемана длъжност: лекар, пулмологично отделение.
Има на работодателя: V МБАЛ, София (България).

Период: 28/05/2005 – 14/01/2013
Заемана длъжност: Лекар.
Има на работодателя: ГДИН Министерство на правосъдието Централен софийски затвор, бул.Столетов 21,1000, София (България).
Основни дейности и отговорности: лекар, вътрешно отделение.

Период: 12/01/2004 – 12/07/2004.
Заемана длъжност: Лекар.
Има на работодателя: СБР Здраве АД Банкя, София (България)

Период: 01/04/2002 – 02/01/2003г.
Заемана длъжност: Лекар.
Име на работодателя: Лот-консулт ЕООД, София (България).
Основни дейности и отговорности: Лекар експерт в Служба по трудова медицина.

Период: 01/05/2001 – 18/12/2001г.
Заемана длъжност: Старши експерт.
Име на работодателя: РЗОК София област, Своге (България).
Основни дейности и отговорности: Експертна дейност.

Период: 04/05/1998 – 01/03/2000
Заемана длъжност: Цехов терапевт.
Име на работодателя: СБК БАН, София (България).

Период: 03/11/1989 – 02/12/1997г.
Заемана длъжност: Лекар.
Работодател: НЦССЗР Банкя, София (България).
Основни дейности и отговорности: лечебна дейност.

Период: 03/11/1986 – 03/11/1989г.
Заемана длъжност: Началник здравна служба.
Работодател: УНЗСГ град Сливен, Сливен (България).
Основни дейности и отговорности: Лечебна и административна дейност в село Блатец, Сливен.