02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Specialty: Неврология

Проблеми, които решава:
– Д-р Валерия Атанасова – неврология – има огромен опит натрупан в продължение на 30 години в диагностиката и лечението на неврологични заболявания.
– Дългогодишен член на комисия по Паркинсонизъм, диабетна полиневропатия в НКБ /бивша 3-та градска болница/.
– Участвала в клинични проучвания при болни с МС и Паркинсонова болест.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Спешна неврология.
2. Лазер-терапия и акупунктура.
3. Лечение на невропатна болка.

Езици които владее: Руски и английски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
Завършила ВМИ – гр. София -1978 г.
УИН на лекаря: 2300001288

Професионално развитие:
Периоди:
1980 г. – 1983 г. – Районна болница, гр. Сливница – Регионален невролог;
1984 г. – 1985 г. – Четвърта поликлиника, гр. София;
1986 г. – 2018 г. – НКБ /бивша 3-та градска/, клиника по неврология;
1997 г. – 1998 г. – две години в Либия, Триполи – поликлиника № 5 „Зауи Дахмани“.
Заемана длъжност: Ординатор – невролог.
Име на работодателя: НКБ /бивша 3-та градска/, клиника по неврология

Основни дейности и отговорности:
Обстоен преглед на болни с неврологични заболявания, прегледи по НЗОК, диспансеризиране на болни със МС, болест на Паркинсон и епилепсия, издаване на протоколи за лечение на горните заболявания. Извършване на профилактични прегледи на работещи при рискови фактори и насочване за диагностично уточняване амбулаторно или за хоспитализация в болнично заведение.

Участие в научни форумии:
Конгреси по неврология, научни конференции и форуми за протокол и дизайн на проучванията с МС и Паркинсонова болест.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).