02/81 55 340

Специалист по: Ортопедия и травматология

Проблеми, които решава:
Д-р Станислав Пашов има опит в консервативното и оперативно лечение на Ортопедични,и травматологични заболявания, с интерес към Спортната травматология, мининвазивни оперативни техники, и ендопротезиране .

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Придобита специалност по Ортопедия и травматология -2008 г.
2. Придобит сертификат за извършване на Артроскопии- 2011г
3.Придобит сертификат за Ендопротезиране на големи стави 2014 г.
4. Мастер клас за извършване на вътрставни пунции и апикации 2017 г.
5. Курс по нови артроскопски техники- Медицински факултет Любляна 2010 г.
6.Курс по рамменна артроскопия болница Акромион, Загреб 2011г.

Специални професионални интереси:
– Артроскопско лечение на раменна, колянна и глезенна патология.
– Ендопротезиране на големи стави.
– Оперативно лечение на фрактури.

Езици които владее: Английски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
Медицински университет гр.София- 2000 г.
УИН на лекаря: 2300008823

Професионално развитие:
Период: 2000-2003 г.
Заемана длъжност: Лекар -ординатор.
Име на работодателя: ЦСМП –София град.
Основни дейности и отговорности: Лечение на спешни случаи.

Период: 2003–2008г.
Заемана длъжност: Лекар -специализант.
Име на работодателя: Клиника по Ортопедия и травматология, УМБАЛ „ Царица Йоанна – ИСУЛ“.

Период: 2008-2019 г.
Заемана длъжност: Лекар -ординатор.
Име на работодателя: Клиника по Ортопедия и травматология ,Аджъбадем Сити Клиник Токуда Болница София
Основни дейности и отговорности: Оперативно лечение на ортопедични и травматологични болни.

Период: 2019- г.
Заемана длъжност: Лекар -ординатор
Име на работодателя: Отделение по Ортопедия и травматология МИ-МВР.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2.Българска Ортопедична и Травматологична асоциация
3. Българска асоциация по Артроскопия и Спортна травматология

Участие в научни форумии:
Редовно участие в Национални и международни конгреси