02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Специалист Вътрешни болести

Проблеми, които решава:
Д-р Румен Тодоров има огромен опит, натрупан в продължение на 24 години в диагностиката и терапията във Вътрешните болести.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Горна ендоскопия – фиброгастроскопия – 2000 г.
2. Абдоминална ехография – 2000 г.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
Завършил ВМИ – гр. София -1986 г.
УИН на лекаря: 2300008200 .

Професионално развитие:

Периоди:
1987 г. – 1989 г. Завеждащ СЗУ;
1989 г. – 1990 г. научен сътрудник към спешна кардиология – ИСУЛ;
1990 г. – 1999 г. – лекар-ординатор в Спешна медицинска помощ, гр. София
1999 г. – 2018 г. лекар-ординатор в СБАЛЛС, гр. София;
2018 г. до момента лекар Вътрешни болести в МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД
Заемана длъжност: Лекар Вътрешни болести.
Работодател: МЦ „Св. Пантелеймон“ ЕООД, гр. София.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).