Д-р Петя Кючукова-Андонова

Специалист Акушерство и гинекология - МУ София

Проблеми, които решава: Има опит, натрупан в продължение на 21 години в диагностиката и лечението на широк спектър акушеро-гинекологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към оперативната гинекология и ендоскопската хирургия.

Работи с направления по НЗОК.

Специални професионални интереси:
Има специален интерес към оперативното лечение на гинекологичните заболявания.

Следдипломни квалификации и специализации:
– “Оперативна гинекология“-МУ София ;
– “Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията“- МУ София;
– “Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка“-МУ София;
– “Гинекологична лапароскопия“-МУ София;
– “Диагностична лапароскопия в гинекологията“ и „Диагностична и офис хистероскопия“-Телекомуникационен и ендоскопски център гр.Плевен.

Езици които владее: Английски език и Руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
Завършва медицина през 1998г. В МУ гр. София.

Професионално развитие:
– До 2001г. Работи ката доброволен сътрудник към Клиника по Акушерство и Гинекология на УМБАЛ „Св. Анна“ София.
– От 2002г. До 2007г. Работи ката акушер-гинеколог в МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ гр. Дупница.
– Специализира в УМБАЛ „Св.Анна“ и I-ва СБАЛАГ „Св.София“ и придибива специалност по Акушерство и Генекология през 2009г.
– През периода 2007-2014г работи в Клиника по Гинекология на V МБАЛ София под ръководството на доц. Мария Попова.
– 2014-2015 работи в Клиника по Акушерство и Гинеколагия на УМБАЛ „Света Анна’.
– От 2015г. работи в отделение по Обща и онкологична гинекологична и тазова хирургия на Болница Токуда.
– Към екипът на МЦ“Св.Пантелеймон „ се присъединява през м. май 2019г.
УИН на лекаря: 2400000386 .

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Чбен е на Български лекалски съюз/БЛС/;
2. Българско научно дружество по акушерство и гинекология/БНДАГ/;
3. Българска асациация по минимално инвазивна гинекологична хирургия/БАМИГХ/.

Обадете се: