02/81 55 340

Специалист по: Уролог

Проблеми, които решава:
Д-р Никола Фарах е специалист уролог с над 35 години опит в диагностиката и лечението на урологични и андрологични заболявания като:
– Бъбречно- каменна болест;
– Болести на простата (хиперплазия и възпалителни процеси);
– Болести на тестисите;
– Стриктура на уретрата;
– Както и онкологични заболявания на пикочо-половата система;
– Д-р Фарах работи активно и по проблемите на мъжката еректилна дисфункция и стерилитета при мъжете.

Езици които владее: български, арабски, английски, френски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
Завършва Медицински университет София през 1983 г. Сециалност урология и андрология придобива през 1987 г.
УИН на лекаря: 23000014714 .

Професионално развитие:

Период: 1984-1990 г.
Заемана длъжност: Асистент.
Клиника по Урология, Медицинска академия – София.
Име на работодателя: Клиника по Урология, Медицинска академия – София.

Период: 1990-1997 година.
Заемана длъжност: Главен асистент
Име на работодателя: Клиника по Урология, Медицинска академия – София.
Основни дейности и отговорности:
– Ендоскопски и отворени оперативни урологични интервенции.
– Литотрипсии.
– Урологични и андрологични консултации във всички клиники на Медицински Университет.
– Практическо обучение на студенти по медицина и специализанти по урология.

Период: 1997-2019 година.
Заемана длъжност: Уролог и андролог.
Имена на работодаелите:
Болница „De Levent”–Бейрут, Ливан.
Болница “Libano Français“ – Ливан.
Основни дейности и отговорности:
– Ендоскпоски и отворени оперативни урологични интервенции.
– Литотрипсии.
– Урологични и андрологични консултации във всички отделения на двете болници.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз.
2. Ливански Лекарски Съюз и Урологична Асоциация.
3. Европейска Асоциация по Урология.

Участие в научни форумии
Май, 2015
Международен семинар по урология, организиран от EAU
Май, 2013
Международна конференция по урология в Истанбул
Април/2010
25ти годишен конгрес на Европейската Асоциация по Урология, Барселона
Март/2007
22ри годишен конгрес на Европейската Асоциация по урология, Берлин
Април/2006
21ви годишен конгрес на Европейската Асоциация по Урология, Париж
Май/2005
Международен семинар на тема урологична онкология, Тунис
1984- 2017
Семинари, конференции и конгреси на Българската и Ливанската урологични асоциации.