02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Specialty: Офталмолог

УИН на лекаря:

 • 2300013911

Проблеми, които решава:

 • консултативни прегледи
 • диагностика
 • профилактика и лечение на очни заболявания
 • работа с деца над 8 години

Специални професионални интереси:

 • Преден очен сегмент
 • Окулопластична хирургия Катаракта
 • Заден очен сегмент
 • Естетична медицина
 • Лазерни и други апаратни процедури

Езици, които владее:

 • английски език

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с направления по НЗОК.

Образование:

 • 2010 г. – 2016 г. – Медицина към МУ, гр. София
 • 2017 г. – 2021 г. – Специализация по Очни болести в УМБАЛ „Св.Анна“, гр. София

Следдипломни квалификации и специализации:

 • 2022 г. – Практическо и теоретично обучение за работа с Regenyal Idea
 • 2022 г. – Сертификат от практическо обучение на Алерган на тема: „Основи за постигане на оптимални резултати при работа с VISTABEL“.
 • 2022 г. – Сертификат от проведен курс на тема –  „Лазертерапия в офталмологията.“
 • 2022 г. – Сертификат от проведен теоретичен курс на тема „Флуоресцеинова ангиография.“
 • 2017 г. – 2021 г. – Специализация по Очни болести към МУ, гр. София
 • 09.2019 г. – Сертификат от проведен теоретичен и практически курс за работа с дермални филъри – Pluryal Academy
 • 06.2019 г. – Сертификат от проведен курс на тема – „Оптична Кохерентна Томография.“
 • 06.2019 г. – Сертификат от проведен теоретичен курс на тема – „Окулопластична хирургия.“

Професионално развитие:

 • от 02.2022 г. – АСМИП МЦ „Свети Пантелеймон“, гр.София
 • от 2018 г. – МЦО „ Ресбиомед“ гр. София
 • 2017 г. – 2021 г. – УМБАЛ „Св.Анна“ – очна клиника, гр. София

Членства в научни дружества и Асоциации:

 • Български Лекарски Съюз (БЛС)
 • Българско дружество по Офталмология (БДО)

Участие в научни форуми:

 • Конференция на Софийското офталмологично дружество –  „Новости в офталмологията“
 • Симпозиум на Българското глаукомно дружество
 • Конгрес на Българско дружество по Офталмология
 • Balkan Ophthalmic Wetlab Course