02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
,

Проблеми, които решава:
Д-р Младен Кайцанов е специалист уролог и хирург с над 20 годишен професионален опит. Той има научни и професионални интереси в областта на онкоурологията, бъбречно-каменна болест, както и в областта на внедряването и популяризиране на миниинвазивни методи и техники, ендоскопска и лапароскопска урология при възрастни.
Д-р Кайцанов извършва диагностика, лечение и профилактика на пациенти със злокачествени и доброкачествени заболявания.

Следдипломни квалификации и специализации:
– Курс по Екстракорпорална литотрипсия;
– Курс по Ендоурология;
– Курс по Ултразвукова диагностика на млечна жлеза;

Задайте въпрос или запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:
– Д-р Кайцаров е завършил Медицински университет в град София през 1998г.
– Специлаността Хирургия придобива през 2005 година, след като специализира в Клиника по хирургия към УМБАЛ Александровска – Втора хирургия.
– През 2013г. д-р Кайцаров придобива своята втора специалност в Клиниката по урология към УМБАЛ Лозенец София.

Професионално развитие:
Д-р Кайцанов е работил в Университетска болница „Лозенец“ гр.София в периода от 2006г. до 2019г. След което професионалното му развитие продължава, като специалист уролог в екипа на МЦ Доверие град София.
– Към настоящия момент д-р Кайцанов е част от екипа специалисти по урология на Медицински център “Свети Пантелеймон” гр. София.

Членства в научни дружества и Асоциации:
– Член на Български лекарски съюз;
– Член на дружество по урология и Европейско урологично дружество.

Участие в научни форумии:
– Д-р Кайцанов е участвал в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.