02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Specialty: Педиатър - детски лекар

Проблеми, които решава: Д-р Димитрова има голям опит, натрупан в продължение на 30 години в диагностиката и лечението на широк спектър заболявания в детската възраст, със специален интерес към проблемите на белодробната патология и алергология при децата.

Работи с направления по НЗОК.

Запазете час при доктор Димитрова, като позвъните на телефон: 02 815 53 40 на цената на един градски разговор.

Запазете час онлайн

Д-р Димитрова е дипломиран лекар хомеопат, който провежда при желание от страна на родителите преглед, лечение и наблюдение при различни заболявания на деца.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Диплома за придобита специалност по Детски болести- 1994г- ВМИ гр.София.
2. Удостоверение за квалификация по Трансфонтанелна ехография 1996г. – ВМИ гр.София.
3. Удостоверение за завършен двугодишен курс по Хомеопатична терапия- 2004г. , МУ- МФ, гр. София, ЦОРХ.
4. Удостоверения за поддържащи квалификационни курсове по Хомеопатична терапия периодично.
5. Удостоверение за следдипломно обучение по Здравен мениджмънт- 2004г, МУ, гр. София, Факултет по обществено здраве.
6. Специализация по Обща педиатрия в General Hospital of Salzburg, Austria- 2007г.

Образование:

Езици които владее: английски и руски.

Завършила ВМИ – гр.Пловдив през 1987 г.
УИН на лекаря: 2500000963

Професионално развитие:
Период: 1987-1990г.
Заемана длъжност: участъков педиатър.
Име на работодателя: Детска поликлиника, гр. Стара Загора.

Основни дейности и отговорности: Проследяване правилното хранене, физическо и нервно-психично развитие на деца от 0- 18г.
Имунизации.
Диагностика и лечение на заболяванията, характерни за детска възраст.

Професионално развитие:
Период: 1991 – 2004г.
Заемана длъжност: Асистент по Детски болести
Име на работодателя: Тракийски университет, Медицински факултет, Клиника по детски болести гр. Стара Загора.

Основни дейности и отговорности: Обучение на студенти и специализанти по Детски болести.
Диагностика и лечение на деца в Интензивно отделение на Детска клиника.
Консултации на лежащо болни деца от други клиники на Университетска болница.
Приемно-консултативен детски кабинет.

Професионално развитие:
Период: 2004 – 2019г.
Заемана длъжност: педиатър
Име на работодателя: Медико-дентален център „Дженерали Закрила“
гр. София

Основни дейности и отговорности: Извънболнична медицинска грижа за деца от 0- 18 г. възраст
Профилактични прегледи, контрол на физическо,нервно-психично развитие и хранене.
Диагностика и лечение на заболяванията в детска възраст.
Експертиза на временната неработоспособност.

Професионално развитие:
Период: 2019 –
Заемана длъжност: педиатър
Име на работодателя: МЦ „Св. Пантелеймон“, гр.София.

Основни дейности и отговорности: Извънболнична медицинска грижа за деца от 0-18 г. възраст
Профилактични прегледи, контрол на физическо,нервно-психично развитие и хранене.
Диагностика и лечение на заболяванията в детска възраст.
Експертиза на временната неработоспособност.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).

Участие в научни форумии:
1997г. – Семинар по Детска гастроентерология и неонатология- Salzburg- Philadelphia Seminar – Залцбург, Австрия.
2004г. – Трета национална конференция по хомеопатия.
2007г. – Предизвикателствата в лечението на алергиите в детската възраст.
2007г. – Тенденции и лечение на днешните алергии.
2010-2012г – Академия по ваксинопрофилактика.
2012г. – Кандидозни инфекции.
2018г. – Осма Национална конференция по спешна педиатрия.
2019г. – Неонатология за педиатри и Детска гастроентерология.

Related Posts