02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Specialty: Детски ортопед

Доктор Мария Димитрова Плоскова извършва консултации в МЦ “Свети Пантелеймон”.

За да запипете час при д-р Плоскова, направете обаждане на телефон: 02/81 55 340 .