Специалист по: Хирург

Д-р Кирил Христов е специалист хирург. От 1995 г. до момента е хирург в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД, където в момента е началник на спешно отделение към Клиника по хирургия.

  • Има огромен опит, натрупан в продължение на 25 години, в областта на обща и коремна хирургия.
  • Области на неговите професионален интерес са: обща и коремна хирургия, лапароскопска хирургия – хепатобилиарна система, хернии на коремна стена, хиатална херния, илеус, гинекология, спешна лапароскопска диагностика при травми и остър хирургичен корем с неясна етиология, интраоперативна УЗД диагностика, както и лечение на рани с ВАК.
  • Консултант по хирургия в Медицински Център „Св. Пантелеймон“ в продължение на 18 г. Извършва пълния обем специализирана дейност в областта на амбулаторната и еднодневна хирургия.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
1.1996 г. – курс по лапароскопска хирургия;
2.1998 г. – курс по спешна детска хирургия;
3.2002 г. – курс по чернодробна хирургия; 2010 г. – лечение на рани с ВАК;
4.2011 г. – курсове по интраоперативна ултразвукова диагностика на коремни органи и лапароскопска хирургия;
5.2011 г. е провел хоспитация в kkk,Greiz“, Германия с насоченост съдова хирургия, хирургия на черен дроб и панкреас, висцерална хирургия.

Специални професионални интереси: Обща и коремна хирургия; лапароскопска хирургия – хепатобилиарна система; херниина коремна стена; хиатална херния, илеус; гинекология; спешна лапароскопска диагностика при травми и остър хирургичен корем с неясна етиология; интраоперативна УЗД диагностика; лечение на рани с ВАК.

Езици които владее: Английски, немски, руски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:

Завършил ВМИ – гр. София – 1994 г.
Придобива специалност по обща и коремна хирургия през 2000 г.

Неговите следдипломни квалификации и специализации включват курсове по лапароскопска хирургия, спешна детска хирургия, чернодробна хирургия, лечение на рани с ВАК, интраоперативна ултразвукова диагностика на коремни органи. През 2011 г. е провел специализация в Грайц, Германия, с насоченост съдова хирургия, хирургия на черен дроб и панкреас, както и висцерална хирургия.
УИН на лекаря: 2300004945.

Професионално развитие:

Период: От 1995 г. до момента.
Заемана длъжност: Хирург.
Име на работодателя: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).

За контакти

София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”,

бул. „Тотлебен” 21

Телефон: 02 815 53 40

E-mail: kiril.ksh2002@gmail.com

Related Posts

Като част рутинно лекуваните заболявания в Медицински център Свети Пантелеймон, бихме искали да отбележим, че атерома...