02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Специалист Хирург

Проблеми, които решава: Д-р Кирил Христов има огромен опит, натрупан в продължение на 25 години в областта на обща и коремна хирургия.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
1.1996 г. – курс по лапароскопска хирургия;
2.1998 г. – курс по спешна детска хирургия;
3.2002 г. – курс по чернодробна хирургия; 2010 г. – лечение на рани с ВАК;
4.2011 г. – курсове по интраоперативна ултразвукова диагностика на коремни органи и лапароскопска хирургия;
5.2011 г. е провел хоспитация в kkk,Greiz“, Германия с насоченост съдова хирургия, хирургия на черен дроб и панкреас, висцерална хирургия.

Специални професионални интереси: Обща и коремна хирургия; лапароскопска хирургия – хепатобилиарна система; херниина коремна стена; хиатална херния, илеус; гинекология; спешна лапароскопска диагностика при травми и остър хирургичен корем с неясна етиология; интраоперативна УЗД диагностика; лечение на рани с ВАК.

Езици които владее: Английски, немски, руски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:

Завършил ВМИ – гр. София – 1994 г.
Придобива специалност по обща и коремна хирургия през 2000 г.
УИН на лекаря: 2300004945.

Професионално развитие:

Период: От 1995 г. до момента.
Заемана длъжност: Хирург.
Име на работодателя: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).

Свързани публикации