02/81 55 340

Специалист по: Лекар

Проблеми, които решава:

Ангажираност и отговорност към работата и поетите ангажименти

Следдипломни квалификации и специализации:

Специализация – Нефрология МБАЛ „Токуда“

Езици които владее: английски език

УИН на лекаря: 2300014416

Образование:

  • СУ „Св. Климент Охридски“ – медицина

Професионално развитие:

  • МБАЛ „Токуда“ – лекар специализант по нефрология

Членства в научни дружества и Асоциации:

  • Член на Българско дружество по нефрология

Участие в научни форуми:

  • Национална конференция по нефрология, 2018 г.
  • Академия по Нефрология
  • Конгрес на Българско дружество по нефрология, 2019 г.