д-р Ивета Недева

Специалист ендокринолог

Д-р Ивета Недева, дм е специалист ендокринолог в София с над 5 години опит.

Проблеми, които решава:

Диагностицира и лекува пациенти със:

 • захарен диабет
 • предиабет
 • затлъстяване
 • метаболитен синдром
 • остеопороза
 • менструални нарушения
 • болести на щитовидната, паращитовидните, надбъбречните, половите жлези и хипофизата.

Д-р Недева не преглежда деца.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Образование:

 • Завършва Медицински университет София  с отличен успех през 2017 г.
 • Своята специалност по Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2021 г. след специализация  в УМБАЛ „Александровска“.
 • През 2021 г. придобива научна и образователна степен „доктор“ след защита на дисертационен труд на тема Предиабет-нови клинични и лабораторни маркери.

Езици, които владее:

 • Английски език
 • Немски език

Членства в научни дружества и асоциации:

 • Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета, Български лекарски съюз.
 • Автор на публикации в международни и български списания с импакт фактор.
 • Участие в научни проекти, национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Професионално развитие:

 • От 2017 г. до момента д-р Недева работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Александровска“.
 • От 2018 г. е част  от екипа специалисти на МЦ „Св. Пантелеймон“ София.
Обадете се: