Специалост Интернист

Проблеми, които решава :
Д-р Иван Комитов е специалист по първа лекарска доболнична помощ, които има многогодишен опит натрупан в Англия и България.
През последните седем години извършва консултации и прегледи в МЦ „Св. Пантелеймон”.

Образование:
– През периода 1986 – 1992 – учи и завършва МУ София.
– УИН на лекаря: 0200000344

Езици които владее:
– Английски – средно ниво – Нюъм колидж №Н/102/9566, Лондон, университет Кеймбридж Персонален № 100329153, референтен № 0828132440078 ,
– Руски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
– 1986 – 1992 – МУ София.
– УИН на лекаря: 0200000344

Професионално развитие:
1. От март 2013 – лекар МЦ Св. Пантелеймон.
2. От март 2013 – лекар, СТМ “Лорамед”.
3. От август 2012 до февруари 2013 – НЦТХ – лекар-ординатор,експедиция.
4. От март 2012 до 28 февруари 2013 – МЦ Лора, лекар – терапевт неотложно звено.
5. Април 2009 – август 2012 СТМ „Токуда”, лекар, служба трудова медицина.
6. Ноември 2009 – февруари 2010 – МЦ Превент – лекар,терапевт неотложно звено.
7. Март 2007 -март 2009 – Лондон – Дом за възрастни Maple court, senior care assistent.
8. Ноември 2006 – януари 2007 – Дом за възрастни „Капина”, Княжево, София, лекар .
9. Януари 2006 – август 2006 – ОПЛ, с.Струмяни, общ. Струмяни, лекар, GP.
10. Юли 2000 – декември 2005 – ОПЛ, с. Плоски , общ. Сандански, лекар, GP.
11. Февруари 1998 – юни 2000 – Зав. СЗУ с. Плоски, общ. Сандански, лекар-ординатор.
12. Януари 1993 – януари 1998 – Зав. СЗУ с.Склаве, общ. Сандански, лекар- ординатор.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).

Обадете се: