Д-р Христина Кръстева

Специалист Офталмология

Проблеми, които решава: Доктор Кръстева има опит в диагностиката, профилактиката, консервативното и оперативно лечение на широк спектър очни заболявания като катаракта, глаукома, възпалителни заболявания на преден очен сегмент, тумори на клепачите, отлепване на ретината, диабетна ретинопатия, рефрактивни нарушения.

Следдипломни квалификации и специализации:
• Специализация по Очни болести към МУ гр София 2010 – 2014г.
• Удостоверение за проведена форма на продължаващо обучение ‘‘ Изобразителни методи в Офталмологията – ФА, ОСТ,Ехография, с практически занимания‘‘ 01.2015г.
• Удостоверение от проведен курс на тема ‘‘Лазерно лечение в Офталмологията‘‘ 03.2015г.
• Стипендиант на ЕBO за 2013г – едномесечен курс в Университетската клиника в Бон (Германия).
• Международен курс Катаракта в Прага 22.11.2010 – 24.11.2010г.

Специални професионални интереси:
• Преден очен сегмент;
• Катаракта;
• Глаукома;
• Окулопластика;

Почетни звания и награди:
• European Board of Ophthalmology (EBO) стипендия за обмен 2013г.
• Награда за най-добър постер 1-во място Новости в Офталмологията 2018г.

Езици които владее: Английски език, Френски език.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:
– Медицински университет гр. Пловдив с ОКС ‘‘магистър – лекар 2003 – 2009г.
– ФЕГ ‘‘Антоан дьо Сент–Екзюпери‘‘ гр. Пловдив 1999 – 2003г.
– УИН на лекаря: 1700004464.

Професионално развитие:

Период: 02.2019 – до момента.
Заемана длъжност: Лекар Офталмолог.
Име на работодателя: МЦО ‘‘Ресбиомед‘‘ гр.София и АСМИП МЦ ‘‘Св. Пантелеймон‘‘ гр.София.

Основни дейности и отговорности:
• Извършване на консултативно-диагностична дейност на пациентите в областта на Офталмологията; специализирани изследвания и процедури, отговарящи на всички правила на добрата медицинска практика.
• Попълване на медицинска документация – амбулаторни листа и болнични листове.
• Участие в обучения, симпозиуми, конференции с цел повишаване професионалната квалификация.

Период: 2014 – 2019г.
Заемана длъжност: Лекар Офталмолог.
Име на работодателя: МЦ за зрение ‘‘Проф.Пашев‘‘ гр София, СОБАЛ ‘‘ Акад. Пашев‘‘ гр София.

Период: 2010 – 2014
Заемана длъжност: Лекар/Ординатор – специализант.
Име на работодателя: СОБАЛ ‘‘Акад. Пашев‘‘ гр София.

Период: 01.01.2010 – 31.08.2010г.
Заемана длъжност: Лекар.
Име на работодателя: АГППМП ‘‘ Хигия 2‘‘, гр Пловдив.
Основни дейности и отговорности: Общопрактикуващ лекар по заместване на 4 часа.

Период: 01.07.2008 – 01.09.2009г.
Заемана длъжност: Медицинска сестра в очен кабинет.
Име на работодателя: ДКЦ ‘‘Св. Георги‘‘ гр Пловдив.

Научни публикации:
1. ‘‘Приложение на Avastin като подготовка за ретинална хирургия‘‘ Хр.Кръстева, И.Шандурков, Т.Колева, П.Василева.

2. ‘‘Посттравматична глаукома – етиология и лечение. Представяне на клиничен случай.‘‘ Хр. Кръстева, И. Шандурков, М. Средкова, П. Василева.

3. ‘‘Показана ли е периферната лазерна иридотомия при пациенти с пигментна глаукома?‘‘ Хр. Кръстева, Й. Кирилова, П. Василева.

Участие в научни форумии:
1. Национална Конференция ‘‘Новости в Офталмологията‘‘.
2. Симпозиум на БГД.
3. Конгрес на БДО.
4. Конгрес на СОЛБ.
5. Витреоретинален симпозиум.
6. Конгрес на контактолозите в България.
7. DOG.
8. South East European Society of Ophthalmology (SEEOS) and Black Sea Ophthalmological Society (BSOS).

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по Офталмология (БДО).
3. Българско глаукомно дружество (БГД).

Обадете се: