Д-р Евтимия Петрова

Специалист Офталмолог

Проблеми, които решава:
Д-р Е. Петрова има огромен опит, натрупан в продължение на 23 години в диагностиката и лечението на широк спектър очни заболявания, включващи диагностика и амбулаторно лечение на рефракционни аномалии, съдови и възпалителни заболявания, диспансерно наблюдение на глаукомни и дегенаративни очни заболявания и специален интерес към адаптиране на контактна корекция.

Работи с направления по НЗОК.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Флуоресцеинова ангиография.
2. Лазери в офталмологията.

Езици които владее: английски, френски, немски, руски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:

Завършила: ВМИ – гр. София -1993 г.
УИН на лекаря: 2300003322

Професионално развитие:

Период: 1994 г. – 2019 г.
Заемана длъжност: Ординатор по очни болести.
Име на работодателите:
– V МБАЛ.
– XXVI ДКЦ.
– МЦ „Булстрад Здраве“.
– XV ДКЦ.
– МЦ „Свети Пантелеймон“.
– XXV ДКЦ.
Основни дейности и отговорности: Амбулаторни и профилактични прегледи на деца и възрастни, диспансерно наблюдение.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по Офталмология (БДО).

Участие в научни форумии: Конгреси на БДО.

Обадете се: