02/81 55 340

,
Специалист по: Вътрешни болести Гастроентерология

Проблеми, които решава: Д-р Е.Пирьова има голям опит, натрупан в продължение на 25 години в диагностиката и лечението на широк спектър гастроентерологична патология, особен интерес към хепатология,включително заболявания на хепатобилиарна патология.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Специализация по Гастроентерология, гр.Арнем, Холандия.

Специални професионални интереси: Хепатология и панкреатология.

Езици които владее: английски, руски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:
Завършила ВМИ – гр. София-1992 г.
УИН на лекаря: 2300003259

Професионално развитие:

Период: 1993 г. – 2019 г.
Заемана длъжност: Асистент по гастроентерология.
Име на работодателя: Медицинска академия – София.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Член на дружеството по гастроентерология
3.Член на БАУМ