02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Специалист Акушерство и гинекология

Проблеми, които решава:
Д-р Емил Гърчев има огромен опит, натрупан в продължение на 33 години в диагностиката и лечението на широк спектър акушеро-гинекологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към високо-рисковата бременност, раждане и ендоскопската и гинекологични заболявания.

Езици които владее: руски, френски, английски.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Запази час онлайн

Образование:

Завършил медицина МА – гр. София-1985 г.
Придобил специалност: Акушерство и гинекология през 1991г.
УИН на лекаря: 2300003615.

Професионално развитие:

1986-1991 лекар АГО ОБ гр.Разград.
1991 лекар АГО гр.Пирдоп.
1991-2008 лекар „Майчин дом”.
2008-2011 СБАЛ „Св.Лазар”.
От 2011 досега СБАЛАГ „Майчин дом”.
Лекар АГ СБАЛАГ „Майчин дом” ЕАД.