Д-р Елмира Павлова

,
Специалист Дерматология и Венерология

Проблеми, които решава:
Д-р Елмира Петкова Павлова има 20 годишен опит в областта на онкодерматологията, диагностика и лечение на кожни новообразувания, преканцерози и кожни тумори, дигитална дерматоскопия и дигностика на кожни тумори и доброкачествени новообразувания, лъчетерапия на кожни тумори.

Следдипломни квалификации и специализации:
• курс по дерматохирургия в СБАЛО 2008г.
• курс по дерматоскопия.
• курс по лъчетерапия и работа с йонизиращи лъчения.
• курс по филъри Radiesse и Teosyal и химически пилинг.
• доктор по медицина МУ гр. София 02.04.214 год., дисертация на тема „Флуоресцентна и оптична биопсия в диагностика на кожни тумори”.
• 2018 год. Израел лазертерапия с Alma лазери.

Специални професионални интереси:
Дерматоскопия в диагностика на кожни тумори, лазертерапия, лъчетерапия при кожни немеланомни карциноми и др.

Езици които владее: английски и руски език.

Контакти:
За да си запишете час за консултация с д-р Павлова, обадете се на телефони: 02 815 53 40 на цената на един градски разговор или позвънете на 0700-17-012 (спрямо тарифния ви план).

Вижте нашите актуални промоции.

Образование:
• 1996 год. Медицински университет гр.София.
• 2000 – 2004 год. Катедра по дерматология и венерология, МУ гр. София – специализация.
• 2002 год. Здравен Мениджмънт, НСА гр. Свищов.

Професионално развитие:
• Областен Онкологичен Диспансер, гр. София – лекар -2005 – 2008 год.
• Национален Онкологичен Медицински Център, НОМЦ, ЕООД, гр.София, Управител 2008 – 2010 год.
• УМБАЛ „Царица Йоанна„ ИСУЛ МЦ, 2010 – 2015 год.
• МЦ” Лора” 2010 год.
• МЦ” Свети Тома”2010 година.
• АСИМП МЦ „Свети Пантелеймон”, от 2000 год.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско Дерматологично Дружество БДД.
3. Европейска Академия по Дерматология и Венерология(EADV).
4. International Dermatoscopy Asociation.
5. Асоциация по дерматоонкология.

Опит в клинични проучвания:
• 2009 год. Aldara 5 % crème за терапия на кожни тумори.
• 2015 год. Dupilimumab за терапия на атопичен дерматит Parexel.
• 2017 год. Локална терапия на псориазис плаката.
• 2017 год. Локална терапия при онихомикоза.
• 2018 год. Локална терапия на пруритус.
• 2019 – 2020 година терапия на АД с Упадацитиниб.
• 2020 терапия на Хидрозаденитис супуратива с Бимекизумаб.

Научни публикации:

1. Глави в книги
• E. Borisova, V. Mantareva, I. Bliznakova, I. Angelov, L. Avramov, E. Pavlova. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy of Cutaneous Melanoma, Current Management of Malignant Melanoma, Ming Y. Cao (Ed.), InTech, chapter 7, p. 141-156, ISBN: 978-953-307-264-7(2011)
• P. Pavlova, E. Borisova, L. Avramov, E. Petkova, P. Troyanova. Investigation of Relations Between Skin Cancer Lesions‘ Images and Their Reflectance and Fluorescent Spectra, Melanoma in the Clinic – Diagnosis, Management and Complications of Malignancy, Prof. Mandi Murph (Ed.), InTech, chapter 6, (2011), p. 87- 104. ISBN: 978-953-307-571-6.

2. Статии в специализирани реферируеми списания
• E. Borisova, E. Nikolova, P. Troyanova, L. Avramov, Autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy of pigment disorders in human skin, JOAM 10(3) 717-722, (2008)
• P. Pavlova, E. Borisova, L. Avramov, El. Petkova, P. Troyanova, “Investigation of relations between skin cancer lesions’ images and their fluorescent spectra”, Laser Physics, 20, p. 596-603 (2010)
• Borisova E., Pavlova P., Pavlova E., Troyanova P., Avramov L., “Optical biopsy of human skin – tool for cutaneous tumours’ diagnosis”, Int. J. Bioautomation, 16(1): 53-72, (2012)
• Pavlova E., Troyanova P., Borisova E., „Fluorescent and diffuse-reflectance spectroscopy for diagnostics of malignum melanoma and dysplastic nevi”. Dermatological review, vol. 2, p.6-10 (2013)
• Pavlova E., Troyanova P., Borisova E.,, „Fluorescence spectroscopy of squamous cell carcinoma of the skin”, Bulgarian Medical Journall 7(3): 75-79 (2013)
• E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, “Endogenous and Exogenous Fluorescence Skin Cancer Diagnostics for Clinical Applications” (invited paper), IEEE J Select Topics Quant Electr 20(2), 12 p. (2014), DOI: 10.1109/JSTQE.2013.2280503 (published on-line – 23 Sept 2013)
• E. Borisova, A. Zhelyazkova, T. Genova, L. Avramov, E. Pavlova, P. Troyanova, Using spectroscopy to diagnose skin cancer, SPIE Newsroom – Biomedical Optics & Medical Imaging (invited paper),, 19 June 2014, SPIE Newsroom. DOI: 10.1117/2.1201405.005509
• Pavlova, P., Borisova, E., Pavlova, E., Avramov, L. , Adaptive technique for matching the spectral response in skin lesions’ images, Source of the Document Journal of Physics: Conference Series 594 (1), 012025 (2015)
• Al. Zhelyazkova, E. Borisova, Ts. Genova, E. Pavlova, P. Troyanova, I. Terziev, N. Penkov, L. Avramov, “Polarization-sensitive autofluorescence spectroscopy of non-melanoma cutaneous tumours, JOAM, Vol. 17, iss.9-10, p. 1283-1287 (2015)

3. Публикации с импакт фактор
• E. Borisova, P. Troyanova, E. Nikolova, L. Avramov, Cutaneous Tumors In Vivo Investigations Using Fluorescence and Diffuse Reflectance Techniques (invited), Proc. SPIE Vol. 6791, SFM’07 – Optical Technologies in Biophysics and Medicine IX, ed. V. Tuchin,, 679105, (2008)
• E.Borisova, Dogandjiiska, D., Bliznakova I., Avramov, L., Pavlova, E., Troyanova, P., “Multispectral autofluorescence diagnosis of non-melanoma cutaneous tumors”, Progress in Biomedical Optics and Imaging – Proceedings of SPIE, Vol. 7368, p. 736823 – 1-6, (2009).
• E. Borisova; L. Avramov; P. Pavlova; E. Pavlova; P. Troyanova, “Qualitative optical evaluation of malignancies related to cutaneous phototype”, Proc. SPIE vol. 7563 Dynamics and Fluctuations in Biomedical Photonics VII. 75630X, (2010)
• Zhelyazkova A., E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, “Excitation-Emission Matrices Measurements of Human Cutaneous Lesions – Tool for Fluorescence Origins Evaluation”, Proc. SPIE Vol. 9032, 90320A-1, doi: 10.1117/12.2044450, (ISSN: 1605-7422) (2013)
• E. Borisova ; Al. Jeliazkova ; E. Pavlova ; P. Troyanova ; T. Kundurdjiev ; P. Pavlova ; L. Avramov, Reflectance spectroscopy of pigmented cutaneous benign and malignant lesions, Proc. SPIE 9421 – AOMD-8, 9421-0I (2014).
• E. Borisova ; E. Pavlova ; T. Kundurjiev ; P. Troyanova ; Ts. Genova ; L. Avramov, Light-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy in clinical diagnosis of skin cancer, Proc. SPIE 9129, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV, 9129-1O (2014).
• E. Borisova ; L. Angelova ; Al. Jeliazkova ; Ts. Genova ; E. Pavlova ; P. Troyanova ; L. Avramov, Polarization effects in cutaneous autofluorescent spectra, Proc. SPIE 9129, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV, 9129-2G (2014).
• A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Avramov, Tissue Fluorescence Origins Evaluation Using Excitation-Emission Matrices, Proc. SPIE, vol. 9447, 9447-11(2015)

4. Пълни текстове в сборници на конференции
• Borisova E., Pavlova E., Troyanova P., Nikolova B., Tsoneva I.; „Optical biopsy – tool for initial cancer diagnosis and monitoring of therapy”, Proc. of EMPEC (European Medical Physics Conference) October 2012, 172-179; ISBN 978-954-91589-3-9 (2012)
• Borisova E., Pavlova E., Troyanova P., Avramov L.;”Optical Biopsy of Cutaneous Tumours”, Proc. CLSM, CLSM6-2, 42-43 (2012)
• Borisova E., Pavlova E., Troyanova P., Nikolova B., Tsoneva I.; “Autofluorescence of skin cancer – tool for initial diagnosis and monitoring of therapy”, Proc. of 15th Int. Conf. “Laser Optics-2012”, St. Petersburg, Russia, 25-29 June, 3 p. (2012)
• Borisova E., E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Angelova, A. Zhelyazkova, and Ts. Genova, “Optical biopsy of cutaneous tumors – from laboratory experiments to clinical applications”, (invited), Proc. of IV International Symposium “Topical Problems of Biophotonics”, p. 291-293 (ISBN 978-5-8048-0093-3) (2013)
• Borisova E., L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, P. Troyanova, B. Vladimirov, “Fluorescence diagnosis of cutaneous and mucosal tumors – clinical experience”, Proc. of BioPIC Ireland, 25-27 March, p. 60-61 (2013) И ДР.

Свързани публикации

Обадете се: