02/81 55 340

Специалист по: Акушер-гинеколог

Проблеми, които решава:
Опит, натрупан в продължение на 10 години в диагностиката и лечението на широк спектър акушеро-гинекологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към високо-рисковата бременност, ехография и Доплерово изследване.

Работи с направления по НЗОК.

Специални професионални интереси:
Ехографско и Доплерово изследване в акушерството и гинекологията.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Ехографска и Доплерова диагностика в акушерството;
2. Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка;
3. Технологии в ултразвуковата диагностика;
4. Фетална ултразвукова диагностика;
5. 3D in obstetrics: tips and tricks;
6. Разширен скрининг на фетални кардиални аномалии- видеотренинг;
7. Курс по теоретично и практическо обучение в областта на феталната морфология;
8. Fetal anomalies;
9. Placental insufficiency- from causes to consequences, from prediction to prevention.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК

Езици които владее: Английски.

Образование:
1. 1996 година – средно образование СОУ ”Братя Петър и Иван Каназиреви”- профил математика и биология, град Разлог.
2. 1996-1999 година – Медицински колеж специалност- акушерка МУ София.
3. 2000-2006 година – Медицина МУСофия.
4. 2009-2014 година – АГ специалност София.
5. 2012-2016 година – Докторантура по Акушерство и гинекология СБАЛАГ ”Майчин дом” София.
6. 2017 година – Асистент към Катедрата по Акушерство и гинекология, СБАЛАГ ”Майчин дом” София..

УИН на лекаря: 2300011341.

Професионално развитие.

Периоди:
2000- 2006 година болница “Пирогов”- Отделение по вътрешни болести.
2006-2010 година фармацевтична компания- “’Zentiva”- медицински представител.
2012-2017 година МЦ “Пантелеймон”- лекар консултант акушерство и гинекология.
2016-2017 година СБАЛАГ“Майчин дом”- лекар-ординатор.
2017 година СБАЛАГ“Майчин дом”- асистент.

Заемани длъжности:
Акушер-гинеколог в МЦ “Пантелеймон” от 2012 година.
Лекар в Родилна клиника, СБАЛАГ “Майчин дом”, София от 2016 година.
Асистент по акушерство и гинекология към Катедра Акушерство и гинекология СБАЛАГ” Майчин дом”, София от 2017 година.

Имена на работодатели:
– СБАЛАГ”Майчин дом”, София.
– Катедра по Акушерство и гинекология, Медицинска академия, София.
– МЦ” Пантелеймон”.

Основни дейности и отговорности:
Ежедневна работа в клиниката с пациенти, водене на упражнения, участие в семинари, лекционни курсове на студенти и лекари, участие в конгреси.

Научни публикации:
Защитена дисертация 2017 година на тема “Асфиксия при интраутеринна ретардация на плода- кардиотокографски и ултразвукови методи за диагноза”.

Научна и приложна дейност: Научна степен и образователна степен “доктор” в научна специалност Акушерство и гинекология.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Българско дружество по Акушерство и гинекология.
3. Член на International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (ISUOG).
4. Българска асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (БАУАГ).

Участие в научни форумии:В България и в чужбина – Барселона, Рим, Виена, Берлин.

Related Posts