02/81 55 340

Специалист по: ендокринолог

Проблеми, които решава: Д-р Диляна Билянова има опит в диагностиката и лечението на широк спектър ендокринологични заболявания, включващи всички области на специалността, със специален интерес към захарен диабет, щитовидни заболявания, метаболитен синдром, остеопороза.

Следдипломни квалификации и специализации:
1. Съвременни подходи в лечението на захарен диабет- ВМА- гр. София.
2.Ехографско изследване на щитовидна жлеза- ВМА- гр. София.
3. Ендокринни промени в перименопаузалния период. Репродуктивна ендокринология.- ВМА- гр.София.
4. Нарушения в метаболизма на липопротеините. – ВМА
гр. София.

Запазете час на телефон: 02 815 53 40

Работи с НЗОК.

Образование:

Езици които владее: Немски и английски език.

Завършила:
2007- 2013 г.- МУ – гр. Варна –лекар.
2014 – 2018 г.- СУ ,,Св. Климент Охридски‘‘- гр. София – специалност ендокринолог.
УИН на лекаря: 2300013034

Професионално развитие:
Период: 2014 г. – до момента.
Заемана длъжност: Лекар в Клиника по Ендокринология и болести на обмяната- ВМА- гр.София
Име на работодателя: Военномедицинска академия- гр.София.
Основни дейности и отговорности: Участие в диагностичния и лечебен процес.

Професионално развитие:
Период: 02.2019г. – до момента.
Заемана длъжност: Лекар в МЦ „Св. Панталеймон“, гр.София
Име на работодателя: МЦ ,,Св. Панталеймон‘‘- гр. София.
Основни дейности и отговорности: Участие в диагностичния и лечебен процес.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС).
2. Член на Българска Диабетна Асоциация.
3. Член на Европейската асоциация за изучане на диабета.

Участие в научни форумии: ЕАSD, БДА.