Д-р Евелина Арнаутска

,
Специалист Специализант по пластична хирургия

Проблеми, които решава:
Д-р Арнаутска има интерес към хирургичните и нехирургични интервенции в областта на лице и шия. Естетичното (максимално естествено) възстановяване на младежкия вид на лицето. Лечение на белези. От 2015г е член на екипа на Клиника по изгаряния и пластична хирургия към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”, където придобива ключови умения в лечението на рани и изгаряния от различен произход.

Следдипломни квалификации и специализации:
• Практическо обучение за превенция на затвъстяването и метаболитния синдром, Тракийски университет, Медицински факултет, ОПРЧР;

• Проведена практика в реална работна среда по Проект „Студентски практики” МОН/ОПРЧР 70710/01.11.2013;

• Dandy Bulgaria course for residents and Young neurosurgeons, Varna, Bulgaria 2014;

• Restylane & Emervel workshop 14.11.2015;

• Emergency medicine Ultrasound workshop 16.12.2015;

• 1st EBA Educational Course Birmingham 2016;

• SRBSAPS Master class Restore, Refresh, Rejuvenate R3” 22nd September 2018, Belgrade, Serbia;

• SRBSAPS Master class “Genital Rejuvenation GR” 1st December 2018, Belgrade, Serbia;

• SRBSAPS Master class “Basic & Advance in Nose Surgery” 1st June 2019, Belgrade, Serbia;

Езици които владее: Английски език, Руски език, Сръбски език.

Образование:
Медицински Универсистет София – Медицина (2015г);
УИН на лекаря: 2300013517.

УНСС – Публична администрация със специализация Здравен мениджмънт (2019г).

Професионално развитие:
Период: 2015г. – до момента.
Заемана длъжност: Лекар, специализант по Пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Име на работодателя: УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
Основни дейности и отговорности: Консервативно и оперативно лечение на пациенти с рани от различен произход, ограничени и обширни изгаряния.

Период: 2017г. – до момента.
Заемана длъжност: Асистент по пластично-възстановителна и естетична хирургия
Име на работодателя: УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.
Основни дейности и отговорности: Обучение на студенти от трети курс (изгаряния) като част от програмата им по Пропедевтика на хирургията.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. БЛС (Български лекарски съюз);
2. Асоцииран член на БАПРЕХ (Българска Асоциация по Пластично-възстановителна и естетична хирургия);
3. EWMA (European Wound Management Association) ;
4. EBA (European Burn Association).

Участие в научни форуми:

Активни участия:
• Юбилейна научна конференция – 15 години Тракийски университет, Стара Загора 2010;

• First global students’conference of biomedical sciences, Belgrade, Serbia 2014;

• XIII International Congress of Medical Sciences, Sofia, Bulgaria 2014;

• 25th European Students’ Conference, Berlin, Germany 2014;

• 3rd Congress in the Danaube-Carpathian Region “Contraversies in Neurosurgery”, Varna, Bulgaria 2014;

• XII Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, Pleven, Bulgaria 2014;

• III Национална конференция за иновациите в пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия 22-24.04.2016;

• EWMA 2016 Bremen;

• Първа годиша среща на БАПРЕХ 04.02.2017 гр. София;

• Втора годишна среща на БАПРЕХ 22.04.2017 гр. Русе ;

• XVI Национален конгрес по хирургия с международно участие 4-7.10.2018 к.к. Зл. Пясъци, България;

• IV Национална конференция на БАПРЕХ, 3-5 май 2019г., х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци, Варна;

Пасивни участия:
• Първи национален конгрес по спешна медицина, София, България 2013;

• XXIV Национална конференция по неврохирургия, Трявна 2015;

• XVI Национална конференция за ОПЛ и педиатрия с международно участие Правец 2015;

• VI-та Национална конференция по спешна педиатрия 21.10-23.10.2016 гр.Хисаря;

• Национална конференция по спешна медицина. Спешни състояния в детска възраст. София, България 18-19.11.2016;

• BAPRAS Winter Scientific Meeting 29 Nov – 1 Dec 2017, London, UK.

Публикации от конгреси:
• „Съобщаване на лоши новини в работата на ОПЛ” – резултати от емпирично проучване, IIIти Юбилеен конгрес по обща медицина, Пловдив 2010;

• „Breaking up bad news” – Anniversary scientific conference 15 years Trakia University, 2010;

• „Case report: A case of neurofibromatosis in a 20 years old girl”, ICMS Sofia, Bulgaria, 2014;

• „Orbital cavernomas. Analysis of 39 operative cases”, 25th European Students’Conference, Berlin, Germany 2014;

• „Neurofibromatosis type 2: case report”, Global Students’conference of Biomedical science in Belgrade, Serbia 2014;

• “Combined hydrofiber foam dressing with ionic silver reduces operation rate and hospital stay in pediatric burn patients” EWMA 2016 Bremen;

• “Изгаряния в областта на ръката при деца – от лечението към профилактиката” IIIта Национална конференция за иновациите в пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия 22-24.04.2016 ;

• “Ретроспективен епидемиологичен анализ на изгарянията в детска възрастза период от тринадесет години в отделението по детски изгаряния;

• “Принципи на лечение на хроничните рани”; “Хириргично лечение на хеврофиброматоза тип I. Съобщение на клиничен случай”; “Посттравматичен фасциит в детската възраст. Съобщение на клиничен случай.” Първа годишна среща на БАПРЕХ 02.2017г София;

• при УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” – IIIта Национална конференция за иновациите в пластичната, реконструктивната и естетичната хирургия 22-24.04.2016;

• “Принципи на лечение на хроничните рани”; “Хириргично лечение на хеврофиброматоза тип I. Съобщение на клиничен случай”; “Посттравматичен фасциит в детската възраст. Съобщение на клиничен случай.” Първа годишна среща на БАПРЕХ 02.2017г София;

• “Cross-finger субкутанно ламбо е бърз и лесен метод за покриване на дорзални дефекти на пръстите на ръката. Съобщение на клиничен случай.” Втора годишна научна среща на БАПРЕХ 04.2017г Русе.

• “Етнически и социални фактори при деца в ранна детска възраст с обширни;

• изгаряния – проблеми, дилеми, решения” IV Национална конференция на БАПРЕХ, 3-5 май 2019г., х-л Адмирал, к.к. Златни пясъци, Варна;

Публикации с импакт фактор:
• „Tethered Spinal Cord Syndrome”, J. Neurol. Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg 2014; 75 – p-38;

• „Trigeminal Nerve’s Schwannoma” – Review of two cases, J. Neurol. Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg 2014; 75 – p-39;

• „Rathke’s Cleft Cysts – Review of Two cases”, J. Neurol. Surg. A. Cent. Eur. Neurosurg 2014; 75 – p-37;

Публикации:
• – сп. Практическа педиатрия бр.7/август 2017 стр. 22-23 “Опасните игри на подрастващите”.

Курсове и практики:
• Практическо обучение за превенция на затвъстяването и метаболитния синдром, Тракийски университет, Медицински факултет, ОПРЧР;

• Проведена практика в реална работна среда по Проект „Студентски практики” МОН/ОПРЧР 70710/01.11.2013;

• Dandy Bulgaria course for residents and Young neurosurgeons, Varna, Bulgaria 2014;

• Restylane & Emervel workshop 14.11.2015;

• Emergency medicine Ultrasound workshop 16.12.2015;

• 1st EBA Educational Course Birmingham 2016;

• SRBSAPS Master class Restore, Refresh, Rejuvenate R3” 22nd September 2018, Belgrade, Serbia;

• SRBSAPS Master class “Genital Rejuvenation GR” 1st December 2018, Belgrade, Serbia;

• SRBSAPS Master class “Basic & Advance in Nose Surgery” 1st June 2019, Belgrade, Serbia;

Награди:
• – Най-добра научна разработка на млад учен, : Юбилейна научна конференция – 15 години Тракийски университет”, Стара Загора 2010;

• Стипендиант на БЛС за 2017 година;

• Стипендиант на БЛС за 2018 година;

Сертификати:

• Сертификат за добра клинична практика 15.11.2015г.

• Clinical Research Coordinator License MDSO338639771061.

• Rave EDC Essentials – All Roles 2: Data Entry.

• Rave EDC Essentials for Investigators.

• Chronic Wounds: Cellular Biology and Management (North American Center for Continuing Medical Education, LLC (NACCME)).

• Anatomy and Physiology of Skin and Underlying Tissues (North American Center for Continuing Medical Education, LLC (NACCME).

Професионални отличия:
• – Най-добра научна разработка на млад учен, : Юбилейна научна конференция – 15 години Тракийски университет”, Стара Загора 2010;

• Стипендиант на БЛС за 2017 година;

• Награда за най-добър доклад, представен от спциализант БАПРЕХ 2017г;

• Стипендиант на БЛС за 2018 година;

Обадете се: