02/81 55 340

Проблеми, които решава:

  • Артериална хипертония
  • Исхемична болест на сърцето
  • Ритъмно – проводни нарушения
  • Дислипидемия
  • Сърдечна недостатъчност
  • Клапни заболявания

Провежда и разчита:

  • 12- канална ЕКГ
  • 24 часово Холтер ЕКГ мониториране
  • Холтер за артериално налягане
  • Ехокардиография

Езици които владее: Англииски и немски език.

Образование:

Завършва Медицински университет София през 2017 г.

Придобива специалност Кардиология през 2023 г.

Членства в научни дружества и Асоциации:
1. Български Лекарски Съюз (БЛС). УИН 2300014295
2. Дружество на кардиолозите в България.
3. Европейско дружество по кардиология

 

От 2018 г. до 2022 г. д-р Костадинова работи в МБАЛ Национална кардиологична болница. От 2022 г. практикува в Отделение по кардиология и кардиологична рехабилитация Банкя към МБАЛ НКБ.