Д-р Снежина Златанова

Д-р Снежина Венциславова Димитрова – Златанова, работи като специалист в клиничната лаборатория на МЦ „Св. Пантелеймон“.

Обадете се: