Празничен работен график на МЦ „Свети Пантелеймон”

24 декември 2021 г. – от 08:00 до 17:00 ч.

25 декември 2021 г. – от 09:30 до 17:00 ч.

26 декември 2021 г. – от 09:00 до 19:00 ч.

27 декември 2021 г. – от 08:00 до 19:00 ч.

28 декември 2021 г.  – от 08:00 до 19:00 ч.

31 декември 2021 г. – от 08:00 до 17:00 ч.

01 януари 2022 г. – от 10:00 до 19:00 ч.

Медико-диагностичната лаборатория няма да работи на 25.12.2021 г., 26.12.2021 г., 01.01.2022 г. и 02.01.2022 г.

Работното време на лабораторията на 03.01.2022 г. ще е от 08:00 до 12:00 ч.

Екипът на Медицински център „Свети Пантелеймон”,

Ви пожелава весели празници!