ИСТИНСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ !
Считано от 1 Ноември 2018 г. Медико-диагностична лаборатория “Св. Пантелеймон” се намира на адрес: Гр. София 1000, бул. "Ал. Стамболийски" №15. повече информация
Медико-диагностична лаборатория “Св. Пантелеймон” е създадена през 2004 г. като интегрирано звено към Медицинския център с цел да покрие нуждите от най-чести клинико-лабораторни изследвания на пациентите на лечебното заведение.
След като при акредитирането си през 2008 г. лабораторията получи много добра оценка от Министерство на здравеопазването се взе решение за преструктурирането и като самостоятелна структура, която има за цел да обслужва пациентите и на други лечебни заведения освен тези на МЦ “Св. Пантелеймон”. Увеличен бе екипът на лабораторията както и бе закупена апаратура от най-ново поколение. Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.
Внимание: Лабораторните резултати спомагат за поставяне на диагноза! За тълкуване на резултатите Ви препоръчваме да се обърнете към лекуващия Ви лекар!
 
Лицензирана медико-диагностична лаборатория
Ежедневен вътрешен контрол
Лабораторията е в състояние да предостави повече от 150 вида изследвания
Има изградена адекватна база - механизирана и автоматизирана за извършване на аналитична дейност, съобразена с националните и международни стандарти
Изградена електронна комуникация за предаване на информация (можете да получите вашите резултати чрез Интернет)
Безопасно вземане на кръв със средства за еднократна употреба
Подготвен, отговорен и висококвалифициран персонал
  iLabOnline - МДЛ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН "
iLabOnline е Web-базиран интерфейс за достъп до информацията, съхранена във лабораторната информационна система iLab.
За да получите достъп до тази информация, трябва да въведете Вашият потребителски идентификатор (Потребител ID), както и Вашата парола, дадена Ви от МЦ " СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН ".


ВАЖНО: За да получите повече информация за интересуващото Ви изследване, кликнете върху Online лабораторни резултати!