02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Описание на изследването.

Пакет за стерилна урина

Стерилна урина текст

Допаминът (Хидрокситирамин; 3,4-дихидрокси-β-фенилетиламин) е катехоламин от ...