02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Серология

– Сифилис_RR;

– СПИН(HIV1/2);

– HBsAg;

– Anti-HAV;

– HCV;

– антиHBs;

– HBeAg;

– анти Hbe;

– анти HCV;

– Helikobakter Pilori-антиген;

– Helikobakter Pilori-IgGантитяло;

– Helikobakter Pilori-IgMантитяло;

– Хламидия Trach.IgG;

– Хламидия Trach.IgM;

– Хламидия PneuvmoniaeIgM;

– Херпес СимплексIgG;

– Херпес СимплексIgM;

– Херпес СимплексIgM+IgG;

– Инфекциозна мононуклеозаIgG;

– Инфекциозна мононуклеозаIgM;

– Инфекциозна мононуклеозаIgG+IgM;

– Херпес зостерIgG;

– Херпес зостерIgM;

– Херпес зостерIgG+IgM;

– ЦитомегаловирусIgG;

– ЦитомегаловирусIgM;

– ЦитомегаловирусIgG+IgM;

– Лаймска болестIgG.