02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Микробиология и Паразитология

– Посявка на аероби;
– Посявка на анаероби;
– Посявка на еякулат;
– Чревно носителство;
– Посявка на храчка;
– Изсл. на ушен секрет;
– Изсл. на слъзен секрет от 2-те очи;
– Изсл. на слъзен секрет от 1 око;
– Изсл. на фецес;
– Изсл. на носен секрет;
– Изсл. на гър лен секрет;
– Посявка на урина + еякулат;
– Посявка на урина.