Кръвосъсирване

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Кръвосъсирване

– Време на кървене;
– Време на съсирване;
– Протромбиново време (INR);
– КВВ (аРТТ);
– Фибриноген;
– Коагулограма + тромб.

Обадете се: