02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Кръвосъсирване

– Време на кървене;
– Време на съсирване;
– Протромбиново време (INR);
– КВВ (аРТТ);
– Фибриноген;
– Коагулограма + тромб.