02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Имунохематология

– Кр.група+RH;
– Ало-еритроантитела;
– Еритроантитела;
– Директен тест на Coombs.