02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Хормонален анализ

– FT3;
– FT4;
– TSN;
– TAT;
– Паратхормон;
– MAT;
– TSH-РЕЦЕПТОРНИ АНТИТЕЛА;
– ТИРЕОГЛОБУЛИН;
– PROLAKTIN;
– LH;
– FSH;
– ESTRADIOL;
– PROGESTERON;
– TOTAL Бета ЧХГ;
– DHEA-S;
– ACTH;
– CORTISOL;
– 4-андростендион;
– 17алфаОН progesteron.