02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Електролити

– Желязо;
– Желязо + ЖСК;
– К + Na;
– Хлор;
– Фосфор;
– Магнезий;
– Калций;
– Йонизиран калций;
– Калций + йонизиран.