Други лабораторни изследвания

Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Други лабораторни изследвания

– ТРОПОНИН;
– Vit.B12;
– Серумен инсулин.

Обадете се: