02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"
Разгледайте изследванията предлагани от Лаборатията в раздел Други лабораторни изследвания

– ТРОПОНИН;
– Vit.B12;
– Серумен инсулин.