02/81 55 340

Медицински център "Свети Пантелеймон"

Медицинският Център закупи и очаква доставката на нов УЛТРАЗВУКОВ АПАРАТ от н...

Констатирахме, че пациентите, които страдат от онкологични заболявания на цен...