02/81 55 340

Старша медицинска сестра

Да си медицинска сестра не е просто професия, а призвание, отдаденост и отговорност.

Ако споделяте това мнение, и милосърдието е част от Вашата ценностна система, то Вие може би сте новата Старша медицинска сестра на Медицински център „Св. Пантелеймон“.

За да заемете тази позиция е необходимо да притежавате медицинско образование (Медицинска сестра и/или Управление на здравните грижи), да имате минимум 3 /три/ година практически опит в болнично лечебно заведение и над 6 години общ стаж по специалността, да притежавате отлични умения за работа с компютър – Microsoft Office (excel, word), Internet, e-mail, комуникационни приложения (Viber, Skype, WhatsApp) и офис техника, да притежавате много добри комуникативни и организационни умения и склонност към бързо усвояване на нови програмни продукти, да познавате основните параметри на трудовото законодателство.

Задължително е да членувате в българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Старшата сестра организира, контролира и отчита пред висшестоящ (и при необходимост лично се включва) работата на медицинските сестри и секретари по отношение изпълнението на:

• Работа с документи на НЗОК и документи за временна нетрудоспособност;
• Подготовка и извършване на дезинфекция, стерилизация /суха и автоклав, меки и твърди материали/, познаване на правилата за работа в условията на асептика и антисептика;
• Извършва всички видове медицински манипулации, назначени от лекар: венозни, мускулни и подкожни и нжекции, венозни инфузии, вземане на материали за микробиологично изследване – гърлен, носен, ушен, очен и други секрети;
• Взема биологичен материал за изследвания при необходимост;
• Умения и познания за поставяне и сваляне на данни от ЕКГ холтер и холтер за кръвно налягане;
• Асистиране при велоергометрия и ехокардиография и други лекарски дейности и манипулации.
Съдейства на други длъжности като:
• Организира екипи при извършване на профилактични кампании
• Изготвя месечни графици
• Изготвя справки по искане на висшестоящ

Предлагаме Ви:

  • Трудов договор (пълен щат)
  • Работа с млади хора в позитивна работна среда;
  • Ще се радвате на отношение, основано на взаимно уважение;
  • Мотивиращо (над 3000 лв.) нетно месечно възнаграждение;
  • Работно време от 8:00ч. до 17:00ч., пет дневна работна седмица.

Кандидатствай по обявата